Annons
Vidare till gd.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Skolinspektionen om Nya Kastets skola: Självklart tar vi signalerna om missförhållanden på stort allvar

 
Granskningen av Nya Kastets Skola
Visa alla artiklar

Vi vill klargöra att vi alltid ser allvarligt på signaler om missförhållanden, men att en grund i Skolinspektionens arbete som myndighet är att utreda alla skolor likvärdigt och objektivt, utifrån gällande författningar. Bilden av att Skolinspektionen inte skulle ha gjort tillsyn på skolan är också missvisande. Granskning har gjorts och den pågår fortsatt, skriver Mikael Carstensen och Lena Högback, Skolinspektionen.

Skolinspektionen arbetar för att alla barn och elever ska få en likvärdig utbildning i en trygg miljö. Det gör vi på olika sätt, dels genom att granska att skolorna följer de lagar och regler som finns. Dels genom att se till att de som ansöker om att få starta en fristående skola uppfyller lagens krav.

Flera personer, däribland politiker, i Gävle kommun har vid flera tillfällen framfört sina synpunkter i bland annat Gefle Dagblad gällande Nya Kastets skola i Gävle. De anser att vi fattat fel beslut genom att ge huvudmannen tillstånd att starta skola. Vidare lyfter de i debattartiklar att vi bör ingripa mot skolan.

Vi vill klargöra att vi alltid ser allvarligt på signaler om missförhållanden, men att en grund i Skolinspektionens arbete som myndighet är att utreda alla skolor likvärdigt och objektivt, utifrån gällande författningar. Bilden av att Skolinspektionen inte skulle ha gjort tillsyn på skolan är också missvisande. Granskning har gjorts och den pågår fortsatt.

Vänskapsskolan AB, numera Nya Kastets skola AB, ansökte 2015 om godkännande att starta en grundskola i Gävle kommun. Skolinspektionen avslog dock ansökan varpå ägaren överklagande beslutet till förvaltningsrätten, som avslog överklagandet.

2016 ansökte ägaren på nytt om tillstånd, men fick också denna gång avslag från Skolinspektionen. Ägaren överklagade även detta beslut till förvaltningsrätten och fick då rätt. Detta resulterade i att ägaren fick ett godkännande från oss om att starta skolverksamhet i Gävle kommun.

Vårt uppdrag är att bedöma varje ansökan på ett likvärdigt sätt utifrån skolförfattningarnas krav på vad som gäller för att få ett tillstånd att bedriva skolverksamhet. I Sverige kan olika aktörer ansöka hos Skolinspektionen om att få starta en fristående skola. När en ansökan kommer in gör vi en grundlig bedömning utifrån många olika kriterier, varav några är att den som söker har förmåga att följa de föreskrifter som gäller för den typ av utbildning som ansökan avser.

Vi tittar då bland annat på elevunderlag, budget, hur ägaren planerar att utforma verksamheten och skolhuvudmannens ekonomiska förutsättningar. Men självklart är kontrollen mer omfattande än så. Om den som ansöker uppfyller alla krav, ska den enligt skollagen få ett godkännande.

Efter att en skola fått tillstånd genomför vi etableringskontroll och när den startat gör vi förstagångstillsyn på skolan. Vi har gjort detta på Nya Kastets skola och beslut om förelägganden har fattats. Några har rättats till, andra har vi fortfarande under uppföljning. Påståenden om att Skolinspektionen inte skulle ha utrett eller agerat när det gäller den nämnda skolan stämmer därför inte.

Nytt från 1 januari 2019 är även att vi kan kontrollera ägarnas och ledningens kompetens och kunskap, om bland annat skollagen, arbetsrätt och arbetsmiljö samt om de i övrigt är lämpliga att driva skola.

Lämpligheten kan handla om ekonomisk misskötsamhet eller brottslighet. För att kontrollera lämpligheten inhämtas bland annat utdrag från till exempel Kronofogdemyndigheten och utdrag ur belastningsregistret. Prövning av lämplighet gör vi både vid prövning av tillstånd och tillsyn av befintliga skolor.

Vi har tagit emot flera signaler om missförhållanden på skolan. Självklart tar vi detta på stort allvar. Fortsatt granskning av huvudmannen pågår. Om det framkommer att utbildningen vid skolan inte förmedlar och förankrar respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna ställer vi krav på att dessa brister rättas till. Det gäller alla skolor.

Vi kan även vitesförelägga en skolhuvudman. Om bristerna inte rättas till kan vi besluta om att återkalla tillståndet. Allt detta måste dock utredas likvärdigt och följa de krav som följer av lagar och övriga författningar. Skolinspektionen har väl upparbetade processer som ska säkra insyn, elevers rätt, att missförhållanden rättas till och rättssäkerhet. Det är dessa som utgör grunden i vår tillsynsverksamhet.

Vi välkomnar en fortsatt dialog med Gävle kommun och ser fram emot ett möte med ansvariga politiker.

Mikael Carstensen

enhetschef tillstånd, Skolinspektionen

Lena Högback

enhetschef tillsyn, Skolinspektionen

Nya Kastets skolas direkta koppling till Gävle moské – ägaren: "Abo Raad är en av världens största imamer"

Hotet mot GD:s reporter bedöms som olaga tvång –åklagarkammaren tar över utredningen

Kulturministern om anmälda hotet mot GD:s reporter: "Helt fruktansvärt!"

Rösterna inifrån Nya Kastet slår larm: "Barnen blir helt isolerade från det svenska samhället"

Kastets skolas ägare vill tysta GD:s uppgiftslämnare – trots att det är ett grundlagsbrott

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel