Annons
Vidare till gd.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Skydda jordbruksmarken

Jordbruksmarken skyddas av lagen och får inte tas i anspråk för annat om det inte behövs för viktiga samhällsintressen, skriver LRF:s Gunnar Pleijert och Helena Jonsson

Ett starkt skydd för jordbruksmarken ger ett starkt landsbygdsföretagande

De närmaste 40 åren måste världens livsmedelsproduktion öka med 60 procent för att föda jordens befolkning. Här har Sverige en viktig uppgift. Vi har marken, vattnet och en hållbar produktion. Dessvärre ser vi nu hur allt mer av den svenska åkermarken försvinner.

Förklaringen är ett kortsiktigt regionalt tänkande och en tandlös lagstiftning. Ska vi i Sverige kunna bidra till en ökad matproduktion måste politiker på alla nivåer agera.

Svenskt jordbruk har en lång tradition av god djurhållning och växtodling med bra produkter. Svenskt jordbruk har också en nyckelroll för en levande landsbygd. Jordbruksföretagen är en stor och outnyttjad resurs när det gäller arbetstillfällen.

Om till exempel antalet mjölkkor i Sverige ökade till de nivåer som fanns i början av 1980-talet skulle det innebära 23 000 nya arbetstillfällen på landsbygden. En ökad produktion i de gröna näringarna – oavsett om det är spannmål, trädgårdsnäring eller köttproduktion – har generellt en mycket stor potential att skapa nya jobb. En förutsättning för att företagen ska växa är en god tillgång på mark.

Jordbruksmark har i dag ett skydd i miljöbalken. Brukningsvärd jordbruksmark får endast tas i anspråk om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen, och att detta behov inte kan tillgodoses på ett tillfredställande sätt genom att annan mark tas i anspråk (Miljöbalken 3 kap 4§).

Dessvärre efterlever få kommuner detta. Enligt en nyligen publicerad rapport från Jordbruksverket är det endast ett fåtal kommuner som hanterar frågan om jordbruksmarkens värde och framtid i enlighet med miljöbalken.

I Sverige har vi goda förutsättningar att producera ännu mer livsmedel än vad vi gör idag. Men för att så ska ske måste den pågående exploateringen av god jordbruksmark minska. Exploaterad jordbruksmark kan inte återskapas. Därför behöver jordbruksmarken ett starkare lagskydd. Vi anser därför att följande bör prioriteras:

Stärkt lagskydd för åkermark i särskilt känsliga områden. Öka Länsstyrelsens inflytande när det gäller både översiktsplaner och detaljplaner. Öka kompetensen om värdering av jordbruksmark hos handläggare på kommunen. Stärk rutinerna för detaljplaner och översiktsplaner så att kommunerna tillämpar Miljöbalken 3 kapitlet 4§.

Det är hög tid att landets kommuner och länsstyrelser värnar om åkermarkens existens för ett ansvarsfullt användande av jordbruksmarken samt ger större utrymme för befintligt företagande att expandera.

Det är också viktigt att Miljömålsberedningen på nationellt plan agerar kraftfullt för att utvecklingen ska kunna vändas. Ett svenskt jordbruk ger inte bara bra och hållbart producerad mat på bordet, det skapar också en livskraftig landsbygd.

Gunnar Pleijert, ordförande LRF Mjölk

Helena Jonsson, ordförande LRF

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel