Annons
Vidare till gd.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Slå vakt om vår personliga frihet i EU

Lena Ek, C

Europaparlamentariker, om hur vi måste skydda vår integritet i det nya Europa.

Just nu förhandlas programmet för framtidens samarbete i asyl- och rättspolitik i EU. I förslaget, som döpts till Stockholmsprogrammet, finns dock oroande skrivelser om vår individuella frihet och personliga integritet. Nu gäller det att hålla koll på vad som händer och agera i tid.

Gränsöverskridande brottslighet och terrorism är precis sådana frågor som vi ska ägna oss åt i EU. På så vis är förbättringar av det polisiära och rättsliga samarbetet mycket välkommet. Men det öppna samhället måste försvaras med det öppna samhällets metoder! Om vi inskränker de fri- och rättigheter vi försöker försvara går vi terroristers och brottslingars ärenden.

Ett stort problem med Stockholmsprogrammet är de skrivelser som producerats av den så kallade framtidsgruppen. År 2007 tog EU:s inrikes- och immigrationsministrar initiativ till en informell grupp som skulle skissa på framtiden inom ”rättvisa, frihet och säkerhet” för EU. Bland deltagarna i denna grupp återfinns ministrar och kommissionärer inom områdena.

Från framtidsgruppen har vi fått mycket tveksamma förslag om exempelvis nationella antiterroristcenter i medlemsländerna, EU-standardisering av övervakning, realtidstillgång till personliga uppgifter om medborgare, och en utökat EU-byråkrati för övervakning.

Nu är visserligen ramdokumentet som utgör grund för förhandlingarna mellan ministrarna betydligt bättre. Dock finns luddiga stycken som kan tolkas på olika sätt. Här gäller det att hålla uppsikt.

Det är betryggande att justitieminister Beatrice Ask, som var med och spånade fram förslagen i framtidsgruppen, nu offentligt tar avstånd från dem. Men skrivelserna oroar ändå, i synnerhet eftersom många länder inom EU har annan syn på dessa frågor.

Under hösten ska vi ta oss an Stockholmsprogrammet i Europaparlamentet. Vi måste också få mekanismer på plats i EU som på ett tidigt stadium sätter stopp för kränkande och frihetsinskränkande förslag.

Till att börja med behöver den Europeiska Ombudsmannen stärkas. Redan idag finns två EU-institutioner som har till uppgift att värna individens rättigheter: Europeiska Ombudsmannen och Europeiska Datatillsynsmannen (som värnar skyddet av personuppgifter). Dessa bör slås ihop till EN stark ombudsman.

Den nya Ombudsmannen ska se till att EU följer Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och inte beslutar om integritetskränkande förordningar, direktiv och andra rättsakter. Dessutom bör ombudsmannen göras till remissinstans för förslag som rör integritetsfrågor och mänskliga rättigheter.

Sedan bör vi inrätta en integritetsskyddskommitté med långtgående befogenheter som knyts till den Europeiska Ombudsmannen. Denna kommitté ska kunna stoppa lagförslag och skicka tillbaka dem till kommissionen för omprövning vid oproportionerliga kränkningar av människans frihet och privata sfär.

Slutligen vill vi införa konsekvensanalyser. Som ett komplement till Ombudsmannen och Integritetsskyddskommittén bör integritetsskyddet även föras in i arbetet med konsekvensanalyser, som är en del av EU:s agenda för regelförenkling och bättre lagstiftning.

Analyserna innefattar idag bedömningar av de ekonomiska, sociala och miljömässiga effekterna liksom av de administrativa kostnaderna för ett lagförslag. I Centerpartiet anser vi att analyserna även ska väga in den personliga integriteten och skyddet av var och ens privata sfär.

Olika partier har olika lösningar på balansen mellan skydd och personlig frihet. Vi i Centerpartiet vill möta hoten mot det öppna samhället med det öppna samhällets metoder.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel