Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Minnesord

/

Annons

Knut O K:son Björkenstam, 1934-2017. Förre överstelöjtnanten vid Hälsinge regemente Knut Björkenstam har efter en tids sjukdom avlidit. Han blev 83 år. Hans närmaste är hustrun Agneta och döttrarna Caroline och Charlotte med familjer.

*

Knut föddes i Stockholm och var den äldste av tre bröder. Efter en period i Skåne kom familjen till Gävle där han tog sin studentexamen vid Högre allmänna läroverket i Gävle. Knut valde sedan att följa sin fars yrkesval och genomförde sin officersutbildning vid Karlbergs slott. Han utnämndes till fänrik 1960.

1965 träffade han sin blivande hustru Agneta och året därpå gifte dom sig.

Utöver tjänstgöring vid sitt hemregemente tjänstgjorde Knut också vid Arméns Underofficersskola i Uppsala, vid dåvarande Militärhögskolan och i Försvarsstaben i Stockholm. Som officer var han genom sitt kunnande, sin noggrannhet och korrekta personliga stil ett föredöme för yngre kollegor.

Familjens bostad har varierat mellan Stockholm, Uppsala och Gävle. 1982 kom de till Stockholm, och där har familjen stannat sedan dess.

Knut hade ett stort intresse för och engagemang i aktuella försvarsfrågor, traditioner och frågor som ligger de militära kamratföreningarna nära. Efter att han lämnat den aktiva tjänsten 1994 ägnade han stor del av sin tid åt dessa frågor. Han var under mer än 20 år redaktör för Kungl Hälsinge regementes kamratförenings årsskrift Bocken. I det arbetet hade han god hjälp av sin hustru. Hans goda kunskaper i militärhistoria och hans förmåga att uttrycka sig i skrift gjorde att han kom att skriva många intressanta artiklar. Huvuddelen av dessa publicerades i Bocken och föreningens medlemmar såg varje jul fram emot att få ta del av intressanta artiklar. Men Knut skrev även i andra tidskrifter och han var också redaktör för eller författade själv andra böcker med militär anknytning. Han var i 20 år klubbförare (ordf) i föreningens stockholmsavdelning I 14 S. Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR) har vid flera tillfällen uppmärksammat Knuts uppoffrande arbete och hedrat honom med olika hedersbetygelser.

Knut lämnar ett stort tomrum efter sig, men vi bevarar honom i ljust minne. När det gått en tid kommer vi med glädje att minnas alla de fina stunder vi haft tillsammans. Hans värme och personlighet berörde. Någon har med vördnad och respekt sagt: Knut var nog den siste riktige officeren. Vi är tacksamma för att vi fått ingå i den stora krets som varit Knuts vänner.

Rolf Dahlström

Kungl Hälsinge regementes kamratförening

Mer läsning

Annons