Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Slottstorget

Annons
Den gräsbevuxna sluttningen mot SödraStrandgatan mellan Södra Kungsgatan och Södra Rådmansgatanvar fram till 1950-talet bebyggt med kvarteren Possen, Taburettenoch Silverfrun. När Söder omdanades revs de och därmedockså Rettigska palatset för att man där skulle anläggaen parkeringsplats. Arkitekten Cyrillus Johansson gillade inteplanen utan föreslog fyra små parker och att inga modernahus skulle byggas mellan Gamla Gefle och Södra Kungsgatan.Planen fullföljdes inte, torget blev gräsbelagt ochsmyckat med Henry Moores bronsskulptur Tredelad vilande figur, draperad, skänkt 1976 av GDJ-fonden. Placeringen har varit omdiskuterad.
Söder om skulpturen brukar Bocken få sin plats strax för jul. I sydöstrahörnet finns fontänen Najaden.
Slottstorget anlades på 1780-talet, då stadsingenjörenLars Kierrulf skapade en smal, öppen plats mellan östraslottsmuren och Södra Kungsgatan mot Gavleån.
Efter stadsbranden 1869 byggdes en smedja och ett förrådsskjuloch torget restaurerades med stenlagda körbanor, gräsoch planteringar. Kajen vid Gavleån fick ett järnstaket.Där stod också en vattenpump som på 1860-taletfick ett nytt pumphus, ritat av M.A. Spiering, rivet 1896. Några hus som senare byggdespå Södra Kungsgatans västra sida revs på1960-talet och nuvarande parkering och park anlades.
På 1950-talet fanns en idé om att bygga ett nyttstadshus på platsen mittemot rådhuset, och på 1960-talet ritade arkitektfirmanAhlgren, Olsson Silow ett stadshus omgivet av dubbla rader trädpå Slottstorget. Wickberg, E: Bland kåkar ochgränder på gamla Söder; Thunwall, C: Staden mellanhusen (ingår i Den samtida historien, studier tillGävles 550-årsjubileum 1996); Thunwall, C: Tre torgi Gävle.
Annons