Annons
Vidare till gd.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Socialnämnden vill utveckla äldreomsorgen

Diana Blomgren, S , ordförande i Socialnämnden i Hofors, svarar på debattinlägget "Kraftiga neddragningar i Hofors äldreomsorg".

Prognosen för i år om minskade statsbidrag till kommunerna i Sverige gör att Hofors kommun måste ställa ytterligare sparkrav på verksamheterna under innevarande budgetår. Den borgerliga regeringen har valt att ej omfördela statens finanser utan låter kommuner och landsting ta konsekvenserna. Finanskrisen kan ej lastas på regeringen utan skillnaden är vad man gör och vem som styr båten.

Fastän Hofors kommunfullmäktige tog beslutet att höja skatten inför i år måste kommunen ändå lägga till ytterligare besparingar för att klara årets budget och få ekonomin i balans. Kravet som kommuner har är att blir det underskott i finanserna ska det återställas inom 3 år. Skattehöjningen i Hofors kommun gav tillskott på ca 13 mkr och åtgärder och åtgärdsförslag som kommunen tvingades besluta om i år sparar ca 10 mkr. Med dessa åtgärder hamnar det totala resultatet på ca + 1 mkr. Eftersom Allians Hofors debattinlägg i media hela tiden hänvisar till tidigare inlämnat ofinansierade budgetförslag krävs det en tillrättaläggande förklaring till läsarna.

Alliansen Hofors förslag till budget för i år var inte ett alternativ att rösta på för den var inte finansierad. De hade ingen skattehöjning och valde att inte bifalla åtgärdsförslag p.g.a. skatteunderlagsförändringarna vilket gör att totalt 23 mkr saknas i deras budgetförslag. Deras förslag på nerdragningar och utökningar innebär en nettobesparing 3 mkr. Totalt saknar Allians Hofors idag 20 mkr i sitt budgetförslag för i år.

KF beslutade i måndags om preliminära budgetramar för nämnder och styrelser inför det fortsatta budgetarbetet.

Budgetramen har inte kunnat hållas med bibehållna verksamheter utan det krävdes åtgärder. Vi har de pengarna vi har, används de på rätt sätt? Detta är frågor som chefsgruppen haft i åtanke. Den boendes bästa har legat i fokus genom hela processen. Alla enhetschefer inom verksamhetsområdet är positiva till förslagen och vill starta detta förändringsarbete och få en kvalitetshöjning, större trygghet och sätta patientsäkerheten i fokus.

Socialnämnden vill utveckla demensvård och demensboende samt övriga äldreboenden, öka kvaliteten och förbättra för både vårdtagare, närstående och personal. Kontinuitet för den demente, ökad kvalitet och kompetens när det är samma inriktning inom boendet.

Under årets första månader har 12 lägenheter för särskilt boende stått tomma varje månad! Nämnden har inte råd att betala tomhyror utan måste bli bättre på att hushålla med pengarna och utöka och minska platsantalet efter behov. Hofors har idag ett väl utbyggt antal platser inom särskilda boenden i förhållande till folkmängd och kommer även efter detta beslut att ha det.

Beslutet idag innebär att börja avveckla minst 14 platser inom särskilda boendet Hantverkarn eftersom det där finns lediga lägenheter. Diskussioner har startats med Hoforshus om styrning av sökandes ålder för att tillgodose behoven av trygghetsboende.

Beslutet innebär också att demensplatser och korttidsvistelseplatser i Hofors tätort koncentreras till Hesselgrenska. Torsåkers mångåriga behov av demensplatser verkställs. I dag tackar sökande från Torsåker i de flesta fall nej till erbjudandet om demensboende i Hofors. Dagens beslut kommer att medföra en lugnare situation för alla berörda parter.

Oppositionen i nämnden vill inte omfördela platser till de idag boende på Spelmannen med utredd demens så att det blir en lugnare miljö för alla. Oppositionen går emot personal och fackförening och deras önskan om utveckling av äldrevården.

Nämndens beslutande majoritet med S och V var positiva och ger verksamheterna förtroendet att fortsätta arbetet. Mot denna utveckling reserverade sig samtliga partier i oppositionen M, C, FP och FHT.

Ytterligare ett förtydligande gjordes för att nämnden och båda råden, Kommunala Pensionärsrådet och Rådet för funktionshindrade fortlöpande ska få information om förändringsarbetet som härmed startar.

Diana Blomgren, S,

Ordf Socialnämnden

Hofors kommun

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel