Annons
Vidare till gd.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Spiken i kistan för byggplaner

GÄVLEÄr Engeltofta verkligen en bra plats att bygga på?Den frågan får de politiska partierna i Gävle nu några veckor på sig att fundera över.

Engeltofta har visat sig vara så kontroversiellt att politikerna i mark-, miljö- och plandelegationen inte ville ta något beslut på sitt sammanträde på måndagen. Frågan måste förankras i de politiska partierna först, tyckte de.
Förslaget att bygga ett hundratal bostäder i radhus och villor runt Engeltofta presenterades i februari, och har sedan dess varit ute på samråd.
Småbåtshamn också
Enligt förslaget skulle ett 80-tal hus byggas norr om Bönavägen, och ett 20-tal söder om Bönavägen vid Tennisbanan vid Engeltofta. En ny småbåtshamn planeras också.
Men många av de som yttrat sig är mycket negativa till byggplanerna.
Inte ens byggnads- och miljönämnden i Gävle, som gjort detaljplaneprogrammet på uppdrag av mmp-delegationen, tycker om förslaget.
- Nämnden kan inte förorda att något av de föreslagna bebyggelsekvarteren tas i anspråk för bebyggelse. Höga naturvärden med vegetation och klapperstensvallar som är känsliga för påverkan från intilliggande bostadsbebyggelse och värdefull kulturmiljö är de främsta argumenten mot exploatering, skriver nämnden i sitt yttrande.
Länsstyrelsen är också kritiskt, särskilt till att bygga nya hus mellan Bönavägen och havet. Hela området söder om Bönavägen är av riksintresse för kulturminnesvården, och därför olämpligt att bebygga.
Men länsstyrelsen är också kritisk till att bygga norr om Bönavägen. Risken är stor att nya villor där skulle skada det kulturhistoriska värdet på området.
Skogen har ett högt skyddsvärde enligt kommunens skogsbruksplan, det finns nyckelbiotoper och vattensalamandrar där, påpekar man.
Salamandrar i riskzon
Också Naturskyddsföreningen i Gävleborg lyfter fram de skyddsvärda vattensalamandrarna, som lever på Norrlandet.
Klapperstensfälten och nyckelbiotoperna är också viktiga, menar man.
I början av juni ska mark-, miljö-, och plandelegationen, där företrädare för socialdemokraterna vänstern och moderaterna sitter, ta upp frågan om detaljplaneprogrammet igen.
Då kan man antingen besluta att programmet ska gå till kommunstyrelsen för fastställelse, eller att det ska göras om på något sätt.
När programmet är antaget återstår arbetet med att göra en detaljplan, innan det kan bli aktuellt att bygga.