Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Splittrat om Köpis utbyggnad

GÄVLE
Planerna på ett nytt köpcentrum i Valbo splittrar byggnads- och miljönämnden i Gävle i tre delar.

Annons
Fyra ledamöter säger nej, och en, ordföranden i nämnden Lena Lundgren, s, reserverade sig för ett mellanalternativ. Men majoriteten med nio ledamöter från m, fp, kd och de flesta socialdemokraterna stödjer en utbyggnad.
Det är förslaget till ny översiktsplan för Valbo köpcentrum, södra delen, som vållar splittringen. Förslaget har gjorts efter att Valbo Volymhandel, som ägs av KF och Konsum, har begärt att få bygga ett nytt stort köpcentrum på åkrarna söder om riksväg 80.

Tre alternativ

I översiktsplanen redovisas tre alternativ, ett där man säger nej till bygget, ett där man sparar en del av åkermarken och ett förslag där Valbo Volymhandel får bygga precis som de önskar.
Det är det senare alternativet som majoriteten av ledamöterna i nämnden förespråkar.
Lena Lundgren, s, föredrar det kompromissförslag som bygg- & miljö tagit fram och som innebär att köpcentrat får byggas lite längre bort från riksväg 67 än vad Valbo Volymhandel vill.
- Jag tycker att man ska försöka kompromissa. Mellanalternativet gör att bonden kan fortsätta att odla en del av marken och att Tavlanborna blir något mindre störda, säger hon.
- Jag tycker att det är viktigt att ha kvar lokal åkermark.
Den stora skillnaden mellan de två utbyggnadsalternativet är att i Valbo Volymhandels förslag byggs hela köpcentrat på ena sidan om Valsjöbäcken medan man i alternativet bygger på båda sidor om bäcken.
Att det är viktigt att inte släppa ut orenat dagvatten i Valsjöbäcken, poängteras i nämndens yttrande.

Skydda Valsjöbäcken
Vänsterpartiet, centerpartiet och Lena Rigglöv-Eliasson, s, sa nej till en utbyggnad. Miljöpartiet har ingen ordinarie ledamot i byggnads- och miljönämnden.
Men om ett köpcentrum ändå byggs är det viktigt att åtminstone försöka skydda Valsjöbäcken, tycker Birgitta Bergander, v.
- Helst skulle jag vilja att man i så fall återställde bäckfåran till den ursprungliga slingrande lopp, Det är ganska vanligt att Valsjöbäcken svämmar över och så som klimatet utvecklas måste man räkna med att det blir vanligare i framtiden, säger hon.
Byggnads- och miljönämnden är en av de få remissinstanser som hittills yttrat sig över översiktsplanen.
Omvårdnadsnämnden har visserligen också tagit ställning, men nöjer sig med att påpeka att det är viktigt att planera parkeringar och busshållplatser så att äldre och handikappade kan ta sig fram.
Kultur- och fritidsnämnden ska ta ställning nästa vecka men i förslaget till yttrande sägs bara att det är viktigt att de föreningar som finns i området, bland annat Valbo skoterklubb och Fältrittklubben måste få förutsättningar att fortsätta bedriva verksamhet i Valbo.

Centernej
Centerpartiet, som var det enda parti som lämnat in ett remissvar på torsdagen, säger däremot nej till ett nytt köpcentrum i Valbo.
- Det är för centerpartiet självklart att livskvaliteten för människorna i området och en hållbar miljö är viktigare än exploateringsintresset från volymhandeln, skriver centern i sitt remisssvar.
Ingegerd Sörgard
026-15 96 27
ingegerd.sorgard@gd.se