Annons
Vidare till gd.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Staten bör stötta små flygplatsers digitalisering

I förra veckan meddelade EU-kommissionen att kravet på förhandskontroll av offentliga investeringar till bland annat regionala flygplatser slopas. Beskedet gör det enklare för staten att hjälpa en viktig del av Sveriges infrastruktur att bli digitaliserad, kostnadseffektiv och tillgänglig. Satsningarna är efterfrågade och möjligheten bör utnyttjas, skriver Anders Adrem.

Rörberg, Gävles flygplats användes flitigt av samhällsfunktioner som sjukvården och lantmäteriet innan den lades ner 2016. Ställda inför nödvändiga men dyra renoveringar och investeringar i teknik valde kommunen att lägga ner verksamheten. Inför beslutet diskuterades möjligheterna att införa så kallade fjärrstyrda flygledartorn, en digital lösning som skulle vara jämförelsevis billigare än en totalrenovering. Men detta ansågs för kostsamt. Digitaliseringen blev inte en förändringskraft på Rörberg.

Genom EU-kommissionens besked om att slopa förhandskontroll av offentliga investeringar till mindre flygplatser, har nu möjligheten för statliga beslutsfattare i Sverige att hjälpa digitaliseringen av regionala flygplatser framåt och säkra framtida infrastruktur förenklats.

Svenska regionala flygplatser vill införa fjärrstyrda digitala flygledartorn. I en studie som vi låtit genomföra bland de regionala flygplatserna som ligger utanför Swedavias statliga nätverk, så uppgav 80 procent av de verksamhetsansvariga att de vill införa tekniken inom en femårsperiod eller att de i vart fall är intresserade av den.

Sverige har varit tidiga med att utveckla fjärrstyrda torn, som innebär att flygplatsernas flygledning kan skötas på distans via videolänk och centrala kontrollanläggningar på annan ort. För flygplatser på orter med gles trafik och utvecklings- och renoveringsbehov möjliggör teknologin effektivisering och modernisering av verksamheten.

Men instegsinvesteringen är fortsatt stor för små flygplatser. Studien visade att kostnaden för och den ekonomiska risken av att investera i den nya teknologin var ett av de stora hindren för etablering i större omfattning. Precis som man resonerade i Gävle, finns risken att nedläggning ses som ett bättre alternativ. Detta skulle försämra tillgängligheten i landet och få negativa samhällsekonomiska effekter.

EU-beslutet om slopad förhandskontroll innebär att staten enklare kan ta ett nationellt ansvar för att främja en god framtida infrastruktur genom att införskaffa tekniken och tillhandahålla den åt de regionala flygplatserna. Genom Sveriges finansieringssystem kan en stor del av investeringskostnaden tas ut i det gemensamma avgiftssystemet. Själva flygtrafikledningen upphandlar sedan flygplatserna.

Detta innebär inte något statligt ägande av de regionala flygplatserna, utan endast att staten tillhandahåller kritisk infrastruktur som är svår att införskaffa.  Beloppen är dessutom försumbara i jämförelse med andra nationella projekt som diskuteras på infrastrukturområdet. De kan bäras inom ramen för några av de breda satsningar på digitalisering som nu görs. Central upphandling av tekniken innebär också skalfördelar.

Som alla trafiksystem är flyget beroende av en modern och effektiv infrastruktur. Det möjliggör såväl miljömässiga som ekonomiska vinster som kommer samhället till gagn. Detta är särskilt viktigt för ett glest befolkat och geografiskt stort land som Sverige och här har de mindre, regionala flygplatserna en viktig samhällsroll att spela. Digitaliseringen borde komma hela vårt land till nytta.

Anders Adrem

Global Head of Aviation, PA Consulting Group

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel