Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Stor skillnad på VA-priset

Ett flertal större utbyggnader av kommunalt VA är aktuella runt om i landet. Förutsättningarna är vitt skilda, och därmed även kostnaderna. I Småland läggs nya VA-ledningar för 1 800 kronor metern medan det på västkusten kostar över 13 000 kronor. För Norrlandets del säger beräkningarna 5 500 kronor metern.

Annons

Halvön Björholmen i Tjörns kommun på västkusten beskrivs som en enda stor kobbe. Det gör att det måste sprängas eller borras där de nya ledningarna ska läggas. Dessutom har ett natura 2000-område i anslutning till bygget krävt omfattande utredningar. Detta har gjort projektet exceptionellt dyrt med en meterkostnad på 13 600 kronor. För fastighetsägarna rör det sig om anslutningsavgifter på 400 000 kronor eller mer.

I Bergkvara i Torsås kommun i Småland är förhållandet det motsatta. Där ska ledningarna grävas ner i brukad åkermark och projektledningen räknar med att inga sprängningar alls ska behöva göras. Det gör att man hamnar på ett meterpris på 1 800 kronor.

I området Mälarstranden i Eskilstuna kommun pågår ett projekt som på flera sätt är mycket likt Norrlandetprojektet (se fakta).

Det kommunala VA-bolaget Eskilstuna Energi och Miljö, EEM, föreslog en särtaxa på 150 000 kronor för samtliga fastigheter för anslutning – att jämföra med de 300 000-400 000 kronor som föreslagits för Norrlandet.

Beslutet om särtaxa överklagades till statens VA-nämnd av några fastighetsägare – som också fick rätt. VA-nämnden slog fast att det enligt vattentjänstlagen är nyttoprincipen som ska råda och att det därmed är fel att ta ut samma avgift av alla fastighetsägare, utan att ta hänsyn till tomt- och fastighetsstorlekar eller andra skillnader i förutsättningarna.

Till följd av kraftigt ökade kostnader för entreprenaden och det osäkra läget efter domen i VA-nämnden beslutades att VA-utbyggnaden på Mälarstranden skulle stoppas drygt halvvägs. Nu har 1 300 fastigheter fått kommunalt VA, i stället för 2 000 som det först var tänkt.

EEM:s chef Carina Färm flaggar för en höjning av särtaxan, som en följd av de nya förutsättningarna.

– Vi inväntar beslut i miljööverdomstolen och tittar på olika alternativ för närvarande, men vi måste naturligtvis ta ut mer än vad som gällt hittills för att täcka våra investeringar.

Politikerna i Eskilstuna kommun har överklagat VA-nämndens beslut till miljööverdomstolen.

– Det är sällan som miljööverdomstolen ändrar VA-nämndens beslut men det man vill veta är hur VA-nämnden tänker. Det är många områden i Sverige som kommer att behöva byggas ut med stora kostnader som följd och då behövs det vägledning, säger Carina Färm.