Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Stora planer för hamnområdet

GÄVLE
Ett växande industriområde runt Fredriksskans, men också nya småhusområden mellan golfbanan och Skidstavallen.

Annons
Så ser kommunens planer för området runt Gävle hamn ut.
- Hamnen är Gävles viktigaste verksamhetsområde och måste kunna växa, utan att det finns boende som störs av till exempel buller, säger planarkitekten Mats Granbom som gjort förslaget till ny översiktsplan som nu är klar.
Fram till den 12 december har bland annat grannar, företag och myndigheter möjlighet att yttra sig över förslaget.

Stort område
Översiktsplanen omfattar ett stort område. Utöver det nuvarande hamnområdet ingår Testeboåns delta, golfbanan, Lerviks ridskola, Jonstorp, Källhagen, Kullsand och Sjötorp, Skidstavallen, Hästmuren, bergrummen, Tomoku hus och ett stort skogsområde i planförslaget.

Utfyllnad i vattnet
Hamnen föreslås få expandera både på land, i form av nya industriområden ända upp till Gamla Bönavägen, och i vattnet genom utfyllnad, dels längst västerut, dels i anslutning till den nya containerkaj som planeras.
- Vi kommer att söka vattendom så snart översiktsplanen har antagits, även om vi inte har några konkreta projekt på gång just nu. Tanken är att man ska kunna fylla ut området under 15-20 år, för att kunna ta nästa steg då, säger Olle Widingsson, vd i Gävle hamn.

Mycket buller
Runt hamnen finns två skyddszoner, som bygger på den särskilda bullerutredning som gjorts.
I den inre skyddszonen kommer bullret framför allt från skrotlossningen och är så högt att man på sikt inte ska tillåta bostäder där. Det gäller bland annat Kullsand.
- Vi kommer naturligtvis inte att köra iväg någon som bor där. Men om vi skulle skriva bostäder där i planen skulle det kunna inskränka på hamnens möjligheter, säger kommunalrådet Carina Blank, s.
I den yttre skyddszonen, där bland annat Källhagen och en del av Jonstorp hamnar tillåts inga nya bostäder i framtiden.

Trafiken stör mest
Av den enkät som gjordes i området i våras framgår det att de som bor i Källhagen och Jonstorp är mycket mer störda av trafiken än av hamnen. I Källhagen tycker 90 procent av de boende att trafiken är "mycket störande" eller "outhärdlig". En ny hamnled som skulle minska trafikbullret och risken för trafikolyckor är inritad i översiktsplanen men det finns fortfarande inget besked om när den byggs.
I översiktsplanen har man också avsatt natur- och friluftslivsområden. Dels ingår Testeboåns delta där en del avsätts som friluftsområde. Dels föreslås Skidstavallen samt skogen kring Hästmurens scoutgård bli friluftsområden. Buller måste man dock acceptera. Naturvårdsverkets riktlinjer för buller ska man inte tillämpa där.
Trots friluftsområdena innebär exploateringen en konflikt med miljöintressena. Det område som ingår i översiktsplanen är i dag en grön kil som når in Gävle centrum. Byggs industriområden och föreslagna bostadsområden ut skärs kilen av, vilket hotar artrikedomen i Testeboåns delta.