Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Stortorget

Annons
i centrum av Gävle är omgivet av affärshusenFlanör och Winn, varuhusen Domus och Åhléns, många specialbutiker och påöstra sidan av Sparbankshuset. Torget tangeras också av Gevaliapalatset.
Föregångaren till Stortorget bildades i slutetav 1700-talet då staden köpte tomter och en kryddgårdvid Norra Slottsgatan/Nygatan för att där göraett torg för hästförsäljning. Torget kom attkallas Hästtorget eller Oxtorget.
I Nils Ericsons stadsplan efter stadsbranden 1869 föreslogs att torget skulle utvidgasoch kallas Stortorget som Rådhustorget hetat före branden, men 1888 fastställdesnamnet till Nytorget. Det kallades även Salutorget sedantorghandeln flyttats dit. 1943 beslutade stadsfullmäktigeatt namnet skulle vara Stortorget.
1940 öppnades på Stortorget en busstation. På vänthallens tak sattes en roterandeGevaliakartong i storformat. Samtidigt flyttades droskstationentill Stortorget från Rådhustorget där den legati nära 40 år.
Runt Stortorget gick gator med trafik, där lågbiograferna Roxy och Saga, där fanns parkeringsplatser och på torgetsalustånd.
1971 utlyste Gävle kommun en pristävling om ny utformningav Stortorget. Projektet skapade stor debatt, bland annat om Domusanspråk på gatumark och del av torgets västrasida. Av 119 förslag utsågs två till vinnare,"Karlsson" och "Fuga". Det senare hade utformats av Höjer-LjungqvistArkitektkontor AB, Vällingby, som också fick uppdragetatt bygga om torget.
En del av västra sidan har tagits i anspråk avDomus. Drottninggatan stängdes av för trafik, trädensågades ner och busstationen flyttades till Hamntorget.
I oktober 1974 invigdes Stortorget med fontän, platsför salustånd och fyra pyloner, ritade av Erik Höglund. En liten restaurangbyggnad,senare ombyggd och då kallad Brända Bocken, placeradesdär busstationen legat. En sex meter bred remsa av torgettogs i anspråk 1992 när fasaden på Domus byggdesut i samband med att Filmstaden inreddes i fastigheten. 1994 uppfördes enbyggnad med lunchrum, soprum och toaletter för torghandlarna.Samma år flyttades träd från stadshusets gård och planterades på Stortorget.
Det stora vattenkriget brukar på torget numera brytaut varje vår mellan studenterna vid de tre gymnasierna.
Förutom salustånd för grönsaker, blommoroch fisk brukar valstugor stå på torget varje valår.Musik och sång, demonstrationer och upprop arrangeras undersommarmånaderna, och Cityfesten har sitt centrum där.
I sydöstra hörnet, på Drottninggatan, stårskulpturen "Vallpojken" av Pere Pujol, gåva av GDJ-fonden1990. Thunwall, C: Staden mellan husen. Förändringari Gävle innerstad sedan 1946 (ingår i Densamtida historien); Thunwall, C: Tre torg i Gävle. Seäven Sterner, J: Gatunamn och Gävlehistoria (FrånGästrikland 1997).
Annons