Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Strypt tillgång på stafettläkare

GÄVLE
Landstinget kommer att bli mer restriktivt med att hyra in läkare. Hälsocentraler och andra vårdenheter som inte klarar sig utan stafettläkare kan komma att stängas.

Annons
- Stängning är ett sistahandsalternativ när alla andra vägar prövats, säger landstingsrådet Ann Margret Knapp, s.
Som GD tidigare berättat har landstinget i Gävleborg blivit alltmer beroende av hyrläkare.
Landstinget har svårt att rekrytera ordinarie läkare och för att sjukvården ska fungera hyrs arbetskraft in.
Men hyrläkarna är inte populära hos landstingsledningen. De är för dyra att anlita - i fjol kostade de landstinget 82 miljoner kronor - och är dessutom alltför generösa med att skriva remisser, ta prover och förskriva läkemedel.
Kontinuiteten i vården blir också lidande på enheter där hyrläkare kommer och går.

Toppstyrda beslut
Landstingsstyrelsen antog i går ett åtgärdsprogram för att minska användningen av inhyrd personal.
Från och med den 1 oktober gäller att det enbart är landstingsdirektören som äger rätt att besluta om inhyrning av personal och tecknade av avtal med bemanningsföretag.
Ann Margret Knapp tror att man med denna centraliserade beslutsordning kan få bort den "slentrianmässiga" inhyrningen.
- Det är för lätt i dag för cheferna ute på vårdenheterna att bara lyfta på telefonluren och kalla på hyrläkare, menar hon.
För att få anlita stafettläkare måste man i fortsättningen kunna påvisa att den medicinska säkerheten är hotad, att tillfälliga köer eller "flaskhalsar" kan tas bort eller att det finns driftsmässiga eller ekonomiska fördelar med inhyrning.
Uppfylls inte dessa kriterier kan vårdenheter som saknar läkare få slå igen.
Men bara temporärt.
Landstingsdirektören får rätt att stänga en enhet under tre månader utöver sommar- och julstängningar. Vid längre stängningar ska beslut fattas av landstingsstyrelsen.

Tillstånd för extrajobb
I beslutet lyfts också fram att landstingets läkare inte får arbeta som hyrläkare utan arbetsgivarens tillstånd.
Anställda som vill jobba extra ska i första hand erbjudas arbete inom landstinget.
Förhoppningen är att andra landsting följer detta exempel, på så sätt skulle hyrläkarnas i dag lukrativa marknad försämras, enligt styrelsen.
Åtstramningen kompletteras med offensiva åtgärder i syfte att bland annat intensifiera rekryteringen av ordinarie läkare och göra det mer lönande för läkarna att ägna sig åt direkt patientarbete.
Moderaterna och sjukvårdspartiet reserverade sig mot delar av beslutet.
De är framförallt kritiska mot att det ska vara möjligt att stänga vårdenheter med motiveringen att de saknar läkare.
- Det är att göra det väldigt lätt för sig. Man har gett slaget förlorat på förhand, säger Stig Zettlin, sjukvårdspartiet.

Björn Hanerus
026-15 96 34
bjorn.hanerus@gd.se