Annons
Vidare till gd.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Svagt stöd för strandskyddet

Thomas Björklund, ordförande i Limöns fritidsby, har grävt fram en badplats nedanför sin stuga på Limön.
Han sökte tillstånd – och fick det.
– Det borde han nog inte ha fått, säger Camilla Persson, handläggare av strandskyddsfrågor på Naturvårdsverket.

Thomas Björklund och Karin Bergmans stuga ligger en bit bortom Scoutviken på Limöns sydsida. På stranden nedanför ligger en bastu med altan, och nedanför bastun finns en liten badplats, där stenarna grävdes bort i september 2007.

Det är ett av de ingrepp i Limöns strand som Maria Bjerkheden har reagerat över, men Thomas Björklund har inte gjort något otillåtet, säger han. Förrådet stod där när min sambo köpte stugan 1999, vi har bara vridit på det. Det finns inritat på kommunens karta.

– Och för grävningen har vi fått tillstånd från länsstyrelsen, säger han.

– Jag fick först ett muntligt okey från länsstyrelsen. Sedan skickade jag in en skriftlig anmälan och så småningom fick jag ett svar. Då hade vi i och för sig redan gjort jobbet, för det blev lite bråttom eftersom det fanns en grävare på Limön just då. Det är ju svårt att få ut grävmaskiner dit annars, säger han.

Uppgiften att länsstyrelsen gett klartecken stämmer. Thomas Björklund lämnade in en ”anmälan om vattenverksamhet” den 27 september 2007 och fick den 14 april 2008 en skrivelse från länsstyrelsen där det stod att ärendet avförts från vidare handläggning.

Av skrivelsen framgår också att kommunen beslutat att det inte krävdes strandskyddsdispens för att gräva i strandkanten.

Det beslutet ifrågasätts av Naturvårdsverket.

– Jag skulle säga att man behöver dispens för alla åtgärder som sker inom strandskyddsområdet, säger Camilla Persson, handläggare på Naturvårdsverket.

Det anser också Naturvårdsverkets jurist Nils Hallberg:

– Att söka strandskyddsdispens är det första man ska göra, innan man söker tillstånd för vattenverksamhet. Det är likadant med bygglov. Om man har sökt och fått bygglov från kommunen men inte fått strandskyddsdispens så är bygglovet ingenting värt, säger han.

– Det finns egentligen inget undantag från regeln att man ska söka dispens, säger han.

Men Gävle kommun gör en annan tolkning.

– För muddring behövs ingen dispens från strandskyddet, för den prövas av länsstyrelsen enligt en annan lagstiftning. Och om man lägger muddermassor på den egna tomten brukar vi inte heller kräva att man begär strandskyddsdispens. Men om man lägger massor på allmän mark kan det behövas dispens, säger kommunekologen Maria Lind som handlägger strandskyddsfrågorna tillsammans med Lars Skogsberg och Claes-Göran Nilsson på Bygg & Miljö.

Men Naturvårdsverket säger att det alltid krävs strandskyddsdispens?

– Intressant. Jag har faktiskt aldrig ifrågasatt vår tolkning, säger Maria Lind.

– De sökte för att flytta några stenar i vattnet och det får man göra utan dispens. Säger Naturvårdsverket något annat så borde de läsa sina egna riktlinjer för det är dem vi går efter, säger Claes-Göran Nilsson.

Också på länsstyrelsen anser man att mindre grävarbeten på en strand inte kräver någon strandskyddsdispens.

– Om inte arbetet strider mot strandskyddslagens syfte, som är att allmänheten ska ha tillträde till stranden och att växt- och djurlivet ska skyddas, så krävs ingen dispens. Men bedömningen gör kommunen. Länsstyrelsen gör ingen egen bedömning eftersom beslutet är delegerat, säger Hans Sandblom på länsstyrelsen.

Att länsstyrelsen tillstyrker ”vattenverksamhet”, det vill säga muddring och grävarbeten, är inget ovanligt.

Av de 14 anmälningar som kommit in sedan den 15 maj 2007 från Limön och Römaren har bara en anmälan fått avslag.

Bara i ett fall, där den sökande ville bygga en brygga, påpekar länsstyrelsen att det krävs strandskyddsdispens innan åtgärden genomförs. I de fall där det handlar om att gräva och lägga upp muddermassor på land anses det inte krävas dispens från strandskyddet.