Annons
Vidare till gd.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Svårare än så är det inte att vara svensk

När alla tänker och tycker och gör som vi så försvinner ju problemet med alla de andras konstiga värderingar och beteenden. Tänk så enkelt vi skulle kunna lösa alla problem! Busenkelt eller hur?

Men vilka är vi och de? Skutskärskackerlackor eller Bodakalvar? Älvkarlebybor eller Gävlebor? Uppsala län mot Gävleborg? Vi i Sverige mot de övriga i EU? Vi rika mot de fattiga?

Det är frestande att dela upp världen i vi och de men vi löser bara problem om vi ser frågor ur mer än ett perspektiv. Vi är ju de för dem som inte är vi och tvärtom.

Våra känslor styr ofta hur vi reagerar, prioriterar och agerar. Det är naturligt men inte alltid rationellt. När vi går på ”magkänsla” och inte ger oss tid att söka ”tankeinsikt” riskerar vi att välja fel och gå vilse. Tumregler och förutfattade meningar ger snabba svar och fungerar ofta bra i vardagen.

När vi ska välja politik för samhällets utveckling behöver vi dock tänka efter före vi agerar. Det innebär att vi bryter perspektiv mot varandra och utvecklar allt det vi tror kan fungera bättre och utvärderar och omprövar när vår politik inte ger önskade resultat.

Det liberala synsättet är att utgå från individen och söka kollektiva lösningar som innebär en rimlig syntes mellan vi och de-perspektiven. Individens fri- och rättigheter att leva sitt liv efter egen vilja så länge det inte omöjliggör andras fri- och rättigheter är en värdegrund i liberalismen. I praktiken ger det liberala synsättet inga enkla patentlösningar på hur samhället ska fungera men en tydlig kompassriktning.

Det är värt att notera att vårt svenska samhälle kännetecknas i många frågor av liberala värderingar och att vi i Sverige tillsammans med övriga Norden och bland annat Nederländerna har extrema värderingar. Dels vad gäller vårt individuella självförverkligande kontra gemensamma överlevnadsvärden, dels vad gäller vår sekulära rationalism kontra traditionella konservativa värden enligt jämförelser av värderingar i olika länder i världen som genomförs via World Value Surveys.

Fredrik Lindströms programserie "Världens modernaste land" illustrerade detta väl.

Det är föga förvånande att vi ser ökande spänningar och konflikter när våra värderingar utmanas av människor som kommer från främmande länder. Många populistiska konservativa politiker har också sådana diametralt motsatta traditionella och konservativa värderingar.

Konflikten har vi liberaler alltså med alla som inte respekterar den sekulära demokratin och människors fri- och rättigheter som de uttrycks i vår grundlag.

Religionsfrihet, som är en naturlig följd av yttrandefrihet, informationsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet och föreningsfrihet, får aldrig bli ett hinder för alla människors rätt att fritt välja hur de ska leva sitt liv. Ingen människa eller organisation har rätt att hindra en annan människa att välja fritt.

Vår liberala sekulära demokrati ska vara som ett självorganiserande system som ger varje människa förutsättningar att leva fritt från andra människors – föräldrars, släktingars och organisationers – oönskade eller otillbörliga inskränkningar!

Det liberala samhället är ett kollektiv av fria ansvarstagande individer som alla verkar för sin egennytta och finner att extremt samarbete är det som gynnar egennyttan mest!

När vi definierar vi och de i ett nationellt svenskt perspektiv så är det liberala kriteriet för vi, – alla vi som erkänner och respekterar individens fri- och rättigheter att leva sitt liv efter egen vilja i enlighet med landets lagar och föreskrifter och så länge det inte omöjliggör andras fri- och rättigheter. Om vi alla dessutom förstår och talar svenska samarbetar vi effektivare.

Svårare än så är det inte att vara svensk!

Hans Lindström

Älvkarleby, liberal i de flesta val

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare