Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Svenska politiker vårdslösa med demokratin

Annons

Partiet Lag och Rättvisa, Pis, vann i oktober valet i Polen. Den nationalkonservativa regeringen satte snabbt i gång med att förändra landet. Partiet har tydligt sneglat på Ungern och premiärminister Viktor Orbáns Fidesz då Polen nu på samma sätt som de ungerska vännerna idkar prickskytte på demokratin genom att sikta in sig på domstolarna och medierna.

Läs mer: Polens nya väg väcker oro för demokratin

Polens utrikesminister Witold Waszczykowski försvarar landets nya omtalade medielag. ”Som om världen efter marxistisk förebild automatiskt måste röra sig i en enda riktning - mot en ny blandning av kulturer och raser, en värld av cyklister och vegetarianer, som satsar allt på förnybar energi och bekämpar varje form av religion, det har inget med traditionella polska värden att göra”, säger Waszczykowski till den tyska tidningen Die Welt.

Att lagarna alltså ska bota landet från inflytandet från vegetarianer och cyklister har väckt munterhet, inte minst bland oppositionspolitiker i Polen som inte varit sena att driva med uttalandet.

Självklart låter uttalandet komiskt men faktum är att det är lätt att hålla sig för skratt.

Innebörden av lagändringen är att de statsägda medierna ska styras. Rapporteringen ska bli mer patriotisk och journalisterna bli mer regeringsvänliga. Finansministern både ska utse och kunna sparka chefer på de statliga tv- och radioföretagen.

Den nya lagen undertecknades i slutet av veckan av Polens president Andrzej Duda.

Lagen får självklart allvarliga konsekvenser för polska mediers oberoende, något som bland andra Reportrar utan gränser varnar för.

Läs mer: EU uppmanas agera kraftfullt mot polskt lagförslag

Den tyske EU-kommissionären Günther Oettinger, som har mediefrågor i sin portfölj, har varnat för att de nya reglerna kan ses som ett intrång på de gemensamma europeiska värderingarna. Kommissionen kan inleda en procedur för att hantera ”hot mot europeiska värderingar”. Denna möjlighet finns sedan 2014 men har aldrig använts. Proceduren kan i förlängningen leda till att landet förlorar sin rösträtt i unionen.

Många har länge önskat sig ett EU som visar musklerna mer mot länder som bryter mot de demokratiska principerna. Kriterierna för att bli medlem av EU är hårda men när medlemsländer väl bryter mot demokratiska principer är EU alltför uddlöst.

Sedan EU bildades har ett annat och bättre Europa än det som ständigt plågats av krig vuxit fram. Detta genom att lägga det förgångna bakom sig och jobba framåt tillsammans. Men EU som ett freds- och demokratiprojekt är inte historia. Tvärtom är unionens funktion som konfliktlösare ett ständigt pågående projekt där alla medlemmar kan bidra till fred, frihet, stabilitet och global utveckling.

När Polen liksom Ungern försöker att riva ett av demokratins absoluta grundfundament – pressfriheten – får det inte bara konsekvenser i länderna själva utan för hela EU vars frihetsideal utmanas och i förlängningen även unionens egen existens. Därför måste EU agera kraftfullt.

Påpekas bör att detta ingalunda är en okontroversiell lag i Polen som inte får stå oemotsagd. Motståndet är stort bland folket, kritiken ökar snabbt.

Polens kamp för att inte mista den frihet man vann för inte så länge sedan är en påminnelse om att demokratiska principer aldrig kan tas för givna.

Även i Sverige finns det många politiker som tar alltför lättvindigt på förslag om inskränkningar i tryckfriheten.

Läs mer: Nu vill riksdagen inskränka tryckfriheten igen

Tidigare har Erik Almqvist, som fortfarande trots järnrörsskandalen och flytt till Ungern i allra högsta grad har kopplingar till Sverigedemokraterna, gått till angrepp mot en artikel på Aftonbladets socialdemokratiska ledarsida, och menade att texten inte skulle ha accepterats i Ungern. "Pressen borde precis som i Ungern underkastas politisk tillsyn, så att vänstermedier skulle behöva hålla sig till sanning och sak". SD:s partisekreterare Richard Jomshof har också gjort uttalanden där han i beklagande ton konstaterar att media i Sverige inte fungerar som i Ungern och partiets rättspolitiske talesperson Kent Ekeroth har tidigare raljerat om att media ska stoppas i framtiden.

Det är sannerligen ett vårdslöst sätt att se på demokrati.