Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Svenskt skogsbruk struntar i "frihet under ansvar"

Annons

Forskningsresan i Naturvårdens utmarker firade 25-årsjubileum. Under vecka 30 hade ett 50-tal naturvårdsintresserade människor samlats i Öje i Malungs kommun för att vara med på 2016 års Forskningsresan i naturvårdens utmarker, skriver Skydda skogen och Naturskyddsföreningen.

Forskningsresan i naturvårdens utmarker startades 1991 av Anders Delin, prisbelönt naturvårdsentusiast. Resan har årligen sedan 1993 samlat människor från hela landet för att tillsammans titta på det svenska skogslandskapet och hur det förändras. Naturskogars biologiska mångfald inventeras och avverkningshotade skogar besöks för att dokumentera hur skogsbruket i Sverige fortfarande förstör vårt gemensamma naturarv - gammelskogens ekosystem – och utarmar vår naturliga sammansättning av arter knutna till naturskogens naturmiljö.

I år hade forskningsresan anordnats gemensamt av Skydda skogen och Naturskyddsföreningen i Dalarna och den höll till i tallskogslandskapet kring Venjan och Mångsbodarna. Här besöktes ett antal naturvärdefulla och oskyddade gamla naturskogar. Liksom vid tidigare forskningsresor visade det sig, att det fortfarande avverkas biologiskt värdefulla gammelskogar i Dalarna, precis som på andra håll i landet. Detta trots demokratiskt beslutade miljömål, EU-lagstiftning, skogsvårdslag, miljöbalk, miljöcertifieringar och från skogsnäringen ett självpåtaget "sektorsansvar" att bedriva ett ekologiskt hållbart skogsbruk.

Återigen påvisas hur svenskt skogsbruk struntar i överenskommelsen om "frihet under ansvar" som råder inom den svenska skogspolitiken och tar sig friheten att hugga ned naturskogen. Ansvaret att inte förbruka skogsekosystemet struntar skogsbruket i stort sett i.

I verkligheten råder i stället "frihet utan ansvar" i den svenska skogen. Besvärande nog tycks inte svenska politiker bry sig om dessa orättvisor i vår natur, och de demokratiskt beslutade miljömålen gällande skog och biologisk mångfald kommer med största sannolikhet inte nås om detta får fortsätta.

Vi har många planterade träd i dag, men minst 5,5 hektar skyddsvärd naturskog avverkas om dagen. Dessa naturskogar är ekologiskt och socialt viktiga, men också ekonomiskt viktiga ur flera aspekter. Vi tycker att det är omoraliskt att utarma naturskogarnas ekosystem för snabba ekonomiska vinningars skull med ett kalhyggesbruk som idag inte är ekologiskt, ekonomiskt eller socialt hållbart.

Forskningsresan i naturvårdens utmarker hoppas med kommande rapport från 2016 års inventeringar kunna påminna våra politiker om att det är bråttom. Det är bråttom att rädda de sista svenska skogsekosystemen så att vi kan nå de mål som gemensamt beslutats om i riksdagen.

Det är också bråttom att nå de internationella miljöåtaganden som i stort sett alla länder i världen skrev under på vid FN:s stora miljömöte i Nagoya 2010. Där kom vi överens om att alla länder ska skydda minst 17 procent av landarealen i ekologiskt representativa naturtyper som är av största vikt för biologisk mångfald, så som på produktiv skogsmark.

Skydda skogen och Naturskydsföreningen

Johan Moberg, samordnare, Maria Danvind, Bengt Oldhammer, Helena Björnström, Per-Erik Mukka, Mattias Ahlstedt, Ellinor Delin, Lars-Erik Nilsson, Eva Österberg, Monica Svensson, Varg Vilén, Lars Gerre, Maria Tesarz, Klas Ancker, Linda Spjut, Nicklas Gustavsson, Amanda Tas, Janne Sjöblom, Emma Sörensen, Eva Olsson, Hans Gärdeus, Lillian Lundin Stöt

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel