Annons
Vidare till gd.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Sverige tjänar på ökad jämställdhet

Maud Olofsson, C, näringsminister och Nyamko Sabuni, FP, jämställdhetsminister, om regeringens nya strategi för ökad jämställdhet på arbetsmarknaden och i näringslivet.

Regeringens främsta mål är att få fler människor i arbete och att minska utanförskapet. I den globala finanskrisens spår blir detta en utmaning av stora mått. För att klara jobben och för att stärka Sveriges konkurrenskraft i Europa och mot övriga världen behövs både kvinnors och mäns kompetens och kreativitet.

Regeringen har därför nyligen beslutat om en strategi för jämställdhet på arbetsmarknaden och i näringslivet. Strategin beskriver hur regeringens samlade politik stärker jämställdheten. Den innehåller dessutom särskilda åtgärder på 235 miljoner kronor som finansieras av jämställdhetsanslaget.

I strategin föreslår vi bland annat en ny satsning på att stärka utlandsfödda kvinnors sysselsättning och att minska arbetsrelaterat våld mot kvinnor. ~Vi ser ett behov av en långsiktig strategi som kan vara vägledande under en lång tid framöver. Strategin innehåller såväl en analys som konkreta åtgärder för att kvinnor och män ska få lika goda möjligheter att utvecklas i arbetslivet och i näringslivet.

Ett första prioriterat insatsområde är könsuppdelningen. Nästan varannan kvinna jobbar i offentlig sektor, jämfört med var sjätte man. Traditionella studieval spelar en viktig roll för denna uppdelning. Valen till gymnasieskolan bör vara aktiva och medvetna eftersom de i hög grad styr senare utbildnings- och yrkesval. En delegation som leds av Anna Ekström, ordförande i SACO, har tillsatts med uppgift att lyfta fram och utveckla kunskap om jämställdhet i skolan.

För det andra prioriterar vi kvinnors företagande. Sverige har inte råd att gå miste om kvinnors entreprenörskap och företagande. Vi ser stora möjligheter till ökat företagande, inte minst inom offentlig sektor eftersom vi vet att kvinnor gärna startar företag inom branscher där de varit anställda och har god kännedom om sedan tidigare.

Regeringen satsar 100 miljoner kronor per år, 2007–2009, för att främja kvinnors företagande. Trygghetssystemen för egenföretagare ses över för att underlätta övergången från anställd till företagare.

För det tredje vill vi stärka kvinnor och mäns möjlighet att arbeta på lika villkor. Vi vet att kvinnor utför betalt arbete i lägre utsträckning än män och gör desto mer av hushållsarbetet. Kvinnor arbetar deltid i högre utsträckning än män vilket bidrar till låg inkomst, låga ersättningar i socialförsäkringssystemen, låg pension samt begränsad möjlighet till ekonomisk självständighet.

Bland utrikes födda är skillnaden mellan kvinnors och mäns deltagande i arbetslivet som störst. Ett ökat arbetskraftsdeltagande för kvinnor gynnar den ekonomiska tillväxten, stärker arbetslinjen och minskar utanförskapet. För att lyfta ansvaret för det obetalda arbetet från kvinnornas axlar behövs samhällsinsatser. Införandet av skattereduktion för hushållsnära tjänster spelar här en viktig roll.

Slutligen uppmärksammar strategin också risken för ohälsa och att utsättas för våld på arbetsplatsen. Kvinnor på kvinnodominerade arbetsplatser är de som löper störst risk att bli sjukskrivna.

Regeringen har tidigare presenterat satsningar på sammanlagt 41 miljoner kronor mot kvinnors ohälsa på arbetsplatser, varav 25 miljoner går till rehabiliteringsprojekt för att minska sjukskrivningar för kvinnor.

Sverige har inte råd att gå miste om kvinnors kunnande och kreativitet. Vår förhoppning är att den här strategin blir ett verktyg för att skapa fler jobb och stärka jämställdheten.

Maud Olofsson, C,

näringsminister

Nyamko Sabuni, FP,

jämställdhetsminister

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel