Annons
Vidare till gd.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Tjänstemännen fråntas rätten att neka bygglov – "Gävle måste utvecklas"

Kommunpolitikerna har fråntagit tjänstemännen rätten att neka bygglov.
– Gävle får inte bli ett museum, säger initiativtagaren Roland Nilsson, M, som tycker att det varit för många avslag.

LÄS MER:

Varnar för längre handläggningstider

Som ledamot i kommunens samhällsbyggnadsnämnd är oppositionspolitikern Roland Nilsson ofta ute och träffar Gävlebor och företagare i staden. Han upplever att det finns ett utbrett missnöje med att det är svårt att få bygglov för exempelvis garage, altaner, förråd och olika tillbyggnader.

– Det är många restriktioner och hinder. Jag vill att det ska bli enklare att få bygglov, säger han.

Därför föreslog han på nämndens möte den 4 maj att tjänstemännen på förvaltningen ska fråntas delegationsrätten att fatta alla typer av beslut som innebär avslag. De ska bara ha rätt att bifalla ansökningar. Om de vill avslå ska frågan i stället lyftas till politikerna i nämnden.

Nämndsordföranden Daniel Olsson, S, var först positiv och förvaltningen fick i uppdrag att ändra i delegationsbestämmelserna inför mötet den 20 maj. Men till dess hade tjänstemännen författat en tio sidor lång protestskrivelse.

– Det var ett jobbigt möte. Det här upplevs drastiskt av tjänstemännen, säger Roland Nilsson, M.

I skrivelsen påpekar tjänstemännen att det jobbar 150 personer på samhällsbyggnadsförvaltningen, alla professionella med relevant utbildning. Mellan 10 000 och 15 000 ärenden behandlas varje år. Det gäller inte bara bygglov, utan klagomål, dispenser från strandskydd, tillstånd att inrätta avlopp och mycket annat.

Om alla beslut av negativ karaktär skulle fattas politiskt skulle nämnden drunkna i detaljärenden och få ha flera dagar långa sammanträden.

Tidigare har politikerna enbart fattat beslut i tyngre ärenden, exempelvis om byggarean överstiger tusen kvadratmeter eller om ärendet på annat vis är av "principiell beskaffenhet".

– Det blev kanske en liten missuppfattning. Jag trodde att vi bara pratade om plan- och byggärenden, men det här skulle ju innebära otroligt många ärenden på nämndens bord, säger Daniel Olsson, S.

Så det slutade med en kompromiss: tjänstemännen ska enbart fråntas rätten att besluta om avslag i bygglovsärenden samt att ge negativa så kallade förhandsbesked. Även vitesförelägganden och överklaganden ska lyftas till nämndsnivå.

Många tjänstemannabeslut att neka bygglov grundar sig på uråldriga detaljplaner, menar Roland Nilsson, M.

– Om vi får upp besluten på vårt bord så kan vi ta initiativ till att ändra detaljplanerna, säger han.

Han upplever att det har bildats en kultur där tjänstemännen ofta hittar restriktioner i form av att exempelvis kulturvärden måste värnas.

– Jag vill jobba med visioner, inte restriktioner, säger han.

Men borde inte du som moderat värna stadens kulturvärden?

– Jo, men Gävle får inte bli ett museum. Stan måste utvecklas, säger Roland Nilsson.

Är inte det här att detaljstyra tjänstemännen?

– Det kan upplevas så, ja. Men det finns flera större kommuner som expanderar som har samma regler, säger han och nämner Uppsala och Lund.

Daniel Olsson, S, är inne på samma linje. Fler beslut i nämnden innebär att politikerna får bättre koll, menar han.

– Det blir en demokratisering. Men det gäller förstås att se till att vi har ett övergripande perspektiv och inte drunknar i detaljärenden, säger han.