Annons
Vidare till gd.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Tolvfors bruk

Borgmästaren Elias Gavelius och borgarenRasmus Karlsson från Gävle samt borgmästaren iSöderhamn, Johan Eskilsson, fick 1644 privilegier att anläggaen masugn vid Tolvfors, eller Tolffors som det länge hette.1646 fanns där tre hammare. På 1650-talet drevs bruketav Henrik Marhein, anfader till den finske överbefälhavarenGustaf Mannerheim.
1673 köptes bruket av Albrekt Behm, som tidigare ägdeAxmars, Hilleviks och Forsbacka bruk och hade andelar i gruvoroch masugnar. Efter olika arvsskiften köptes Tolvfors på1750-talet av Lorentz Niclas Söderhielm, vars son Eric 1756 börjadebygga en herrgård och 1760-1761 byggde flyglar förkök och brukskontor.
Under 1700-talets sista del byggde Carl Gustaf Söderhielm ut bruket. Väster om herrgårdenanlades en bruksgata med magasin, smedsbostäder och bodar.
Herrgården ombyggdes 1799-1801 till två våningaroch vindsvåning. Av inredningen finns kakelugnar och panelerbevarade.
1884 byggdes ett stall av slaggsten för oxar och hästar.På 1890-talet lades järnbruket ner och Tolvfors drevi stället jord- och skogsbruk. Tolvfors hade vid sekelskiftetmjölkmagasin på Norra Skeppargatan 16 och senare påStaketgatan 26.
1959 såldes Tolvfors bruk av Allan Söderhjelm tillGävle kommun. Smedstugorna med fyra lägenheter slogsvid en renovering 1974 samman till två lägenheter ivarje hus. Väster om bruksgatan ligger byggmästare Almsgård med hus från 1700-talet.
Herrgården bebos sedan 1978 av makarna Ginta och GunnarBrundell. Byggnaderna på bruket byggnadsminnesförklarades1983.
Flera teorier finns om varifrån namnet kommer. En äratt bruket anlagts vid tolfte forsen i Gavleån, räknatfrån Storsjön. Språkforskaren Folke Hedblom trordock att tolg, ord för ravin - fördjupning, skåra- i äldre svenska, kan vara ursprunget. Han har hittat namnetTolgfors, senare förenklat till Tollfors. Gavleån skärsig här ner med branta stränder och forsen ligger iravinen. Från Gästrikland 1937; Beskow, H: Bruksherrgårdari Gästrikland; Söderhielm, S: Ätten Söderhielm,del 2. Se även Lundell, J: Tolvfors bruk 1644-1977,studier av en bruksmiljö och dess förändringarunder 300 år (stencil); Sterner, J: Gatunamn ochGävlehistoria (Från Gästrikland 1997).