Annons
Vidare till gd.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Tunnlar fördyrar rondellbygge

GÄVLE Ombyggnaden av Hemstaplan från fyrvägskorsning med trafikljus till cirkulationsplats blir mer omfattande och kostsam än man kalkylerade från början. Det rör sig om en fördubbling till cirka 15 miljoner kronor.

Från början ansågs det ogörligt att bygga skilda plan för bilar och gående/cyklister. Utrymmet runt Hemstaplan är helt enkelt för litet.
En konsult har ändå lyckats klura ut hur man ska kunna göra korsningen säkrare och smidigare inte bara for fordonen utan också för oskyddade trafikanter.
Hans förslag bygger på att Hemlingbybäcken leds i en ny fåra. Bäcken ska också förses med ett utjämningsmagasin. Dessutom måste bullervallen mot Hemlingby flyttas närmare bebyggelsen där.
Därigenom blir det tillräcklig med plats för en lång tunnel under Söderbågen. Dessutom byggs en tunnel under Södra Kungsvägen mellan Statoilmacken och Eriksson bil.
Tunnlarna blir långa för att ramperna inte ska bli för branta. Dessutom blir de rejält tilltagen på bredden. Detta för att fotgängare och cyklister inte ska känna sig otrygga när de använder dem.

Som ett led i rondellplanerna har byggnads- och miljönämnden beslutat om ny detaljplan för området närmast omkring Hemstaplan. När planen är klar kommer den att ställas ut för granskning.
Cirkulationsprojektet är ett samarbete mellan kommunen och Vägverket. Eftersom Vägverket har ansvaret för två av vägbenen in i korsningen och kommunen de två andra delar man lika på kostnaderna.
- Bygget beräknas starta under våren nästa år. Det kommer att ta två år att genomföra, säger vägingenjör Agneta Löf på Vägverket i Gävle.
Hemstaplan är Gävles mesta trafikpropp. En trafikräkning för tre år sedan visade att 31 000 fordon per dygn passerar korsningen. En inte obetydlig andel av trafiken är långtradare och timmerbilar på väg till och från fjärrgodsterminalen i Sörby urfjäll och industrierna i Karskär samt Skutskär.
För några år sedan byggdes "smitvägar" från Söderbågen in på Furuviksvägen/riksväg 76 och från Furuviksvägen mot Österbågen. Den ombyggnaden innebar bara en temporär förbättring av köproblemen.
Nu försvinner alltså trafikljusen och ersätts av en stor cirkulationsplats med dubbla körfält. När den är klar under 2005 kommer trafiken där att flyta mycket bättre än i dag. Och bli mycket säkrare. I somras dödades en 12-årig pojke när han cyklade ut framför en bil på Hemstaplan.
I dag, fredag, presenterar konsulten sitt förslag i detalj för folk från kommunen och Vägverket.

Olle Hildingson
026-15 96 38
olle.hildingson@gd.se