Annons
Vidare till gd.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Tusentals ton med giftigt avfall

Tusentals ton med förorenade jordmassor inne på Skutskärs Bruks industriområde kostade Skutskärs Hamn & Logistik nästan nio miljoner kronor att sanera.

Markägaren Stora Enso vill inte betala en krona för saneringen, trots att företaget bedyrat att marken inte var förorenad.

– Det är så bedrövligt så det liknar ingenting, säger Olle Widigsson, styrelseledamot i Skutskärs Hamn & Logistik.

Kontraktet på bygget skrevs i januari 2010. Skutskärs Hamn & Logistik skulle bygga ett magasin på arrenderad mark inne på industriområdet. Bolaget ansvarar för hamnen i Skutskär och magasinet används i dag för att lagra fluffmassa från bruket.

Ett år tidigare hade Stora Enso visat upp dokumentation som visade att området inte innehöll några miljöföroreningar.

– Varför skulle någon inte lita på en sådan dokumentation? säger Olle Widigsson.

När kontraktet var påskrivet hörde Stora Enso av sig med ett nytt, oroande besked. Det kunde finnas oljespill i området. Men budskapet till Skutskärs Hamn & Logistik var att det högst rörde sig om en till två spannar vattenlöst olja.

Verkligheten visade sig vara en helt annan. När de första borrningarna gjordes för pelarna till det nya magasinet spred sig en stark, stickande lukt över hela industriområdet. Det var uppenbart att borrningarna hade avslöjat någon form av förorening i marken.

– Sedan började en skräckresa, säger Olle Widigsson.

Efter omfattande markprover stod det klart att marken var kraftigt förorenad. Skutskärs Hamn & Logistik fick beskedet från Skutskärs Bruk att genomföra den nödvändiga saneringen. Vem som skulle stå för kostnaderna skulle parterna komma överens om senare.

Oljeföroreningen låg två meter under markytan och totalt 2 700 ton massor fick forslas till tippen i Forsbacka.

Ännu större mängder, för- orenade med dioxiner och/eller kisaska, grävdes upp och forslades till upplag på industriområdet.

För Skutskärs Hamn & Logistik har saneringskostnaden på nästan nio miljoner blivit en tung börda. Stora Enso har hittills avvisat alla krav på ekonomiskt ansvar för kostnaderna. Men för Olle Widigsson handlar det också om bristen på moraliskt ansvar.

– Det är oerhört mycket pengar, men det handlar väl också om etik.

– Det är bland det mest bedrövliga etiska beteende jag har varit med om.

Hur föroreningarna har hamnat i marken är inte klarlagt. Men Olle Widigsson har en teori.

Där magasinet nu står fanns tidigare fyra cisterner som tillhörde den spritfabrik som fanns på området.

På ett flygfoto från 1978 syns cisternerna, två av dem direkt på den plats där magasinet byggdes, och de andra två vid sidan av.

På ett flygfoto från 1981 syns inte längre några cisterner. Olle Widigssons slutsats är att avfallet som hans bolag tvingades gräva upp dumpades när cisternerna togs bort.

– Det handlar inte om någon liten läcka. Det en ren dumpning, säger Olle Widigsson, som är förvånad över att länsstyrelsen inte har reagerat mer på det som hittades i marken och ställt sig frågan hur det hamnade där.

Skutskärs Bruks miljöchef, Nils Ivarsson, vill inte svara på några frågor om föroreningarna som hittades på platsen, eller om bolagets försäkringar om att marken inte var förorenad.

Chefen på Skutskärs Bruk, Eva Karlsson Berg, säger att bolaget följer det avtal som skrevs med Skutskärs Hamn & Logistik, och därför har avvisat alla ekonomiska krav.

– Vi gör olika tolkningar av avtalet, säger Eva Karlsson Berg, som ändå hoppas att tvisten snart ska vara ur världen.

– Jag vill att vi riktigt snabbt ska hitta en lösning som är bra för båda parter.

Eva Karlsson Berg vill inte kommentera misstankarna om att det rör sig om en avfallsdumpning inne på bolagets industriområde.

– Jag kan inte spekulera i rykten, säger hon.