Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Underskott på 30 miljoner

GÄVLE
Barn och ungdom går mot ett kraftigt underskott i år.

Annons
- Just nu visar prognosen att vi går back med 30 miljoner i år, trots de besparingar vi har beslut om, säger Ulf Hellström, ekonomichef på barn- och ungdom.
- En del av det klarar vi genom lägre personalkostnad på grund av elevminskningen i höst, men vi vet inte hur mycket än.
Ända sedan nyår har Barn- och ungdomsnämnden diskuterat nedskärningar för att klara årets budget. På dagens sammanträde ska man besluta om ytterligare försämringar. Då ska man ta ställning till nedläggningen av Hemma-hos-verksamheten (besparing 1,2 miljoner kronor) och om en tolfte avgiftsmånad för förskola och fritids (beräknas ge 3 miljoner).
Men inget av dessa förslag påverkar ekonomin för barn och ungdom i år. Besluten börjar gälla först år 2004.
Samma sak gäller förslaget att lägga ner Kastets och Grååsens skolor och se över lokalbehovet på andra skolor. Några besparingar på det görs inte förrän tidigast 2004.
I år inskränker sig de totala besparingar som Barn- och ungdomsnämnden beslutat om hittills till knappt 13 miljoner kronor.
Större delen av besparingen görs inom barnomsorgen. En stor del står barn till föräldralediga för. Genom att de inte längre får vara mer än 15 timmar i veckan på dagis sparar Barn och ungdom fyra miljoner kronor i år. Ytterligare en miljon sparas på att fyra öppna förskolor stängs från i sommar.
3,5 miljoner kronor får förskolorna bidra med genom att elevpengen inte skrivits upp så mycket som löneökningarna motsvarar. Det är detta som gör att många förskolor måste utöka barngrupperna i höst igen.
Övriga besparingar är två miljoner på innehållna Wärnerssonpengar, en miljon på att slopa den medicinska potten, 0,5 miljon på samarbetet med högskolan, 0,4 miljon på inställd chefsutbildning, och 0,3 miljon på en indragen tjänst på kulturskolan.

Elevminskning
Hur mycket man sparar på löner i höst till följd av elevminskningen i skolorna är för tidigt att säga, säger Ulf Hellström:
- Vi ser av skolornas organisationsförslag att vi kommer att klara oss med 70 årsarbetare färre än nu. Men vi vet inte vilka personer det handlar om än och därför vet vi inte hur mycket vi sparar, säger han.
70 årsarbetare motsvarar grovt räknat 23 miljoner kronor om året. För höstterminen motsvarar det alltså cirka en tredjedel av årets befarade underskott, men så stor besparing blir det inte i praktiken.
- Har vi tur handlar det om vikariat som går ut första juli som vi inte behöver förlänga. Då tar vi hem hela besparingen. Men om det handlar om fast anställd personal som ska varslas så hinner vi kanske inte få någon besparing alls i år, säger Ulf Hellström.
Trots att man räknar med att minska antalet anställda med 70 ska lärartätheten inte påverkas, säger Ulf Hellström&
- Det är uträknat så att vi ska ha 7,3 lärare på 100 elever även i fortsättningen, säger han.

INGEGERD SÖRGARD