Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Älvkarleby breddar kulturskolan

ÄLVKARLEBY
Efter ett års pilotverksamhet vid Jungfruholmens skola breddas den kommunala kulturskolan. Även förskolan och särskolan får nu del av ämnena dans och teater/drama.

Annons
Från hösten och framåt planerar man att sprida verksamheten ytterligare så att skolor som Rotskär och Boda får del av den i form av skräddarsydda projekt.

Mycket positivt
- Det är mycket positivt det som de skissat upp. Det kan ha en stor betydelse för skolorna i Älvkarleby, säger Leif Strömberg, s, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.
Under torsdagens nämndmöte fick ledamöterna en redovisning om kulturskolan och dess utvecklingsplaner. Det har visat sig vara lyckosamt att satsa på förskolan och särskolan och därför vill man fortsätta på den vägen.
Tjänsterna inom dans och teater/drama föreslås därför att delas upp i en fast grunddel och en mobil projektdel, där 50 procent av tjänsterna används på särskolorna på Boda och Rotskär samt förskolan.
Den andra projektinriktade halvan ska fördelas mellan två skolenheter per termin.
Vilka åldersgrupper och inom vilket område man ska jobba avgör rektorerna och personalen vid skolorna tillsammans med kulturskolans lärare. Varje projekt avslutas med ett framträdande på eller utanför skolan.
En bedömning man gör är att all typ av kulturverksamhet är positiv för barns utveckling och att kulturskolan bidrar till en attraktivare förskola och skola och därmed en attraktivare kommun. Något som Leif Strömberg också tror.

Underskott
Förutom att diskutera kulturskolan kunde nämnden konstatera att det preliminära bokslutet för 2002 visar ett underskott på 1,7 miljoner kronor. Där har semesterlöneskulden bidragit med 600 000 kronor.
- Men vi hade ändå kostnadsökningar på 5,8 miljoner efter att ramarna lagts och det mesta har vi jobbat igen med anpassningar av verksamheten, menar Leif Strömberg.
Han kan inte säga något om hur det har gått ekonomiskt hittills i år. Efter det första kvartalet kan man börja lägga prognoser.
Men om man ser framåt mot 2005 så väntar anpassningar av skolan genom att elevantalet minskar. Däremot ökar då samtidigt kostnaderna för att fler ungdomar börjar studera på gymnasiet i Gävle och Tierp.
I dagsläget åker de flesta över länsgränsen till Gävle, men allt fler väljer Tierp och andra alternativ, främst specialgymnasier med riksintag. Nu studerar 220 elever på gymnasier i Gävle, 40 i Tierp, tolv i Sandviken och några enstaka i andra delar av landet.

Bra gymnasieavtal
Det finns ingen större anledning att försöka bygga upp egen verksamhet med gymnasieutbildningar inom kommunen. Det skulle inte löna sig eftersom man har så bra avtal med Gävle, menar Leif Strömberg.
MATTIAS JONSSON
026-15 96 12
mattias.jonsson@gd.se

Mer läsning

Annons