Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bilar på gågata väcker debatt i Skutskär

/
  • Foto:LASSE HALVARSSON Ännu lugnt. Hela Centralgatan kan öppnas upp för biltrafik i 15 km/h framöver. Vägen blir i så fall lika bred som den nuvarande cykelvägen mellan planteringslådorna.

SKUTSKÄR
Ska man satsa på en större omläggning av trafiken och lummiga parkområden eller bevara centrumkärnan som den är och lägga alla investeringspengar på vård, skola och omsorg?

Annons
Oenigheten var under gårdagskvällens samrådsmöte stor om nödvändigheten av den upprustning av Skutskärs centrum som föreslås av bygg- och miljönämnden.
Kommunarkitekten Erik Hemström presenterade planerna på att öppna upp gång- och cykelvägen vid Centralgatan för biltrafik och gatuparkering.

Sänkt hastighet
Hastigheten ska däremot begränsas till 15 kilometer i timmen, något som även ska gälla övriga genomfartsgator i centrum.
Parkeringsytorna på baksidorna av affärshusen Ica och Prix ska styras om och samlas till större parkeringsplatser på sidorna. Lastutrymmena flyttas samtidigt till baksidorna och därmed ska man komma undan tråkiga utrymmeskonflikter.
En ny infart från riksväg 76 till affärerna ska till mellan de båda bensinstationerna. Ett nytt utrymme för företagsetablering i centrum nära Bodarna finns också med i planerna, liksom fler planteringar och ett nytt parkområde i centrum.

Ändrad busstrafik
Den mest centrala delen av planerna är dock att man måste styra upp busstrafiken på ett annat sätt genom Skutskär. Något som gör att planen brådskar. Detta på grund av att den nya järnvägsstationen vid området Marn i södra delarna av samhället väntas vara klar för på- och avstigning på Upptåget från 2005.
Den blir då utgångspunkt för busstrafiken, som ska gå via Hårstagatan till en ny busscentral vid Ågatan.
Prix stora investeringsplaner på en omgörning av sina lokaler för uppemot tio miljoner kronor, bör också skynda på processen, menar Erik Hemström.
Skissandet på ett nytt centrum har pågått sedan 1997. I slutet av augusti är sista datumet att lämna in synpunkter på förslaget. Sedan blir det en utställning av det och slutligen ett politiskt beslut om en detaljplan. Något han hoppas ska vara klart till årsskiftet.

Kostnad på tio miljoner
Om man överhuvudtaget kan förverkliga planerna, som ska kosta kring tio miljoner kronor, är mer tveksamt eftersom kommunen står inför stora besparingar i höst. Kanske får man ta lite i taget.
Diskussionerna var i alla fall livliga vid presentationen i kommunhuset. Flera ifrågasatte vikten av att öppna upp gågatan. Något som efterfrågats av handlarna som en överlevnadsåtgärd, enligt Erik Hemström. De 25 meter som är mellan affärshusen rymmer både biltrafik, 28 gatuparkeringar, gång- och cykeltrafik och torghandel, hävdade han.
Något demokratiska särlistans Hanserik Stolpe ifrågasatte. Några andra av de 40 medverkande kritiserade också att det ska bli biltrafik på gatan, som varit avstängd i 30 år. Det har demokratiska särlistan lämnat in protestlistor på 2 300 namn emot.
Några kritiserade att man överhuvudtaget vill avsätta miljoner på investeringar när man står inför besparingar. Sigrid Bergström, v, och Ann-Cathrin Larsson, fp, hävdade dock att man måste göra en del investeringar för att utveckla samhället.
En annan kritisk synpunkt var att busstrafik, och även biltrafik, ska gå via Hårstagatan och därmed förbi servicehuset Fyrklövern.

MATTIAS JONSSON

Mer läsning

Annons