Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Förebyggande familjesatsning

ÄLVKARLEBY
Socialnämnden satsar nu 2,9 miljoner kronor på projektanställningar av sex behandlingsassistenter, nya lokaler och verksamhetskostnader.

Annons
Det tvååriga projektet Nätverkshuset ska dock gå med vinst.
Genom förebyggande satsningar med stöd till familjer på hemmaplan ska färre placeringar av barn och ungdomar medverka till 4,8 miljoner kronor i lägre kostnader.
Och förhoppningsvis en ökad livskvalitet på köpet.
- Det här blir spännande, tycker individ- och familjeomsorgens chef Anna-Karin Wågberg och socialchefen Jan-Åke Olsson.
För tillfället är 20 barn- och ungdomar från Älvkarleby placerade utanför kommunen i så kallade hvb-hem, hem för vård och boende, eller i familjehem.
Framför allt beror det på att de inte kan bo hemma för att familjerna är inne i en svår situation, exempelvis med missbruk eller annan psykisk ohälsa som lätt går ut över barnen. Då behövs det stöd och insatser utanför familjesystemet.

Inte lyckat
Men externa placeringar av barn och ungdomar är inte alltid så lyckade, enligt forskningsuppgifter. Både kvaliteten och de skyhöga kostnaderna kan ifrågasättas. För att komma ifrån det startar man därför alternativet med tidiga insatser på hemmaplan.
Nätverkshuset ska ha sina lokaler i Bergslyckan i Skutskär. Där ska de sex behandlingsassistenterna hålla till. De ska ha sin grund i en socionomutbildning och jobba med intensivstöd gentemot de familjer som behöver det. Men även det etablerade Nätverket ska flytta dit.
Nätverket grundades 1998 och består av ett team under samordnaren Bo Jansson, med en socionom, en psykolog, en samordnare för barn med behov av särskilt stöd och en speciallärare.
De två första på heltid och de övriga på 25 procents arbetstid.
Tillsammans erbjuder de stöd till enskilda med problem och till personal i kommunen.
Gruppverksamhet finns för såväl barn och ungdomar som föräldrar. Man kan erbjuda konsultation och vägledning men även göra psykosociala behandlingsinsatser för kommuninvånare som själva söker hjälp eller som remitteras av andra professionella.

Tidiga insatser

De är duktiga på att lokalisera de personer som behöver hjälp. Men det saknas ett ytterligare steg, att kunna erbjuda tidiga och kvalificerade insatser på hemmaplan istället för att köpa in dyra tjänster utifrån.
- Det kommer förstås ändå att finnas behov av hvb-hem utanför kommunen. Men förhoppningsvis i mindre skala, menar Anna-Karin Wågberg.
Behandlingsassistenterna ska försöka hitta lösningar gemensamt med familjerna. En missbrukande förälder kan behöva hjälp att inse sitt problem och söka behandling för det.
Familjernas nätverk med släktingar och vänner kan behöva mobiliseras att hjälpa till när det gäller att bryta negativa livsmönster och undvika placeringar.
Ju mer familjerna själva löser sina problem desto mer stärkande är det för dem, konstaterar man i verksamhetsplanen.

Inom kommunen

Om det nu inte går att undvika placeringar så ska man kunna lösa sånt inom kommunen till viss del.
I anslutning till Nätverkshuset ska man kunna anordna korta placeringar, utredningsplaceringar och jourboende.
Själva projektet ska komma igång så snart man börjar att anställa behandlingsassistenterna. Kostnaderna står socialnämnden för, men man söker även stöd från länsstyrelsen.
Vid årsskiftet 2004/2005 ska projektet utvärderas. Förhoppningen är att det ska vara så lyckat att det blir permanent, säger Jan-Åke Olsson.

MATTIAS JONSSON

Mer läsning

Annons