Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Många åsikter om centrumplanen

SKUTSKÄR
Reaktionerna från den politiska oppositionen är mycket varierade kring förslaget till en ny centrumplan för Skutskär.

Annons
Folkpartiet och moderaterna ställer sig i princip helt bakom förslaget från bygg- och miljönämnden, medan den nya partikonstellationen kommunens väl sågar det mesta.
De sistnämnda har dessutom lämnat in en diger lunta med 2 398 namn på en protestskrivelse mot tanken att öppna upp gågatan för biltrafik.

Sista dagen
I dag går tiden ut för de samrådsorgan som vill tycka till om de tänkta förändringarna i Skutskärs centrum. I alla fall för den här gången.
För det blir fler chanser när åsikterna från samrådet ska vävas in i ett detaljplaneförslag, som i sin tur ska ställas ut för allmänheten. Något som kan ske först efter nämndens möte i början av oktober.
I går hade det bara hunnit komma in synpunkter från sex olika håll. Förutom från partierna är det barn- och utbildningsnämnden, reumatikerföreningen och de synskadades förening som tyckt till. Men både Vattenfall och Vägverket har fått respit med sina svar och kommunens övriga nämnder har inte hunnit klubba sina svar ännu på höstens första möten, berättar kommunarkitekten Erik Hemström.
- Det kommer nog in flera svar under nästa vecka, tror han.

Busslinje
Huvuddragen i förslaget, som huvudsakligen tagits fram av honom, är att göra om centrum för att få en smidig busslinje till och från den nya järnvägsstationen vid Marn. Liksom att gå det lokala näringslivet till mötes och öppna upp gågatan längs Centralgatan för biltrafik och gatuparkering.
Konsekvenserna av det är bland annat att även gatan förbi servicehuset Fyrklövern öppnas upp för motortrafik, att en ny infart från riksväg 76 öppnas och att vägarna smalnas av genom centrum och får en maxhastighet på 15 kilometer i timmen. Dessutom ska centrum bli grönare och en ny park anläggas.
Något GD berättade utförligt om för två veckor sedan.

Säkerheten viktig
De båda handikapporganisationerna är oroliga för att det blir svårare att passera Centralgatan när det är biltrafik där. Men om det går att lösa säkerheten har de inget emot planerna. Barn- och utbildningsnämnden och folkpartiet är helt nöjda med förslaget.
Moderaterna tycker däremot att hastighetsgränsen borde höjas till 30 kilometer i timmen.

Namnunderskrifter
Kommunens väl vill varken öppna upp gågatan, ha trafik förbi Fyrklövern eller ha en ny infart från 76:an. Med hjälp av namnunderskrifterna är de beredda att driva frågan till en lokal folkomröstning om det krävs.

MATTIAS JONSSON
026-15 96 12
mattias.jonsson@gd.se

Mer läsning

Annons