Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Många åsikter om Skutskärs centrum

SKUTSKÄR
Musikkåren vill ha en parkanläggning för konserter, barnteater och politiska möten.

Annons
Polisen vill ha bättre belysning och överblickbarhet för att förebygga brott.
Kommunens väl vill att det planerade badhuset ska finnas med.
Totalt har nu 19 olika yttranden kommit in kring förslaget att göra om Skutskärs centrum. Och åsikterna spretar verkligen åt olika håll.
Konsum Gävleborg tycker det är viktigt med en ny infart från riksväg 76, som ska gå in direkt till bland annat deras butik. Vägverket är mycket tveksamt till den delen av planen, liksom kommunala handikapprådet.

Kritik mot busslinje
Den nya sträckningen av busstrafiken, förbi servicehuset Fyrklövern, får kritik från både kommunens väl och socialnämnden.
Mest reaktioner har det trots allt blivit när det gäller förslaget att öppna för biltrafik på den del av Centralgatan som i dag är gång- och cykelväg. Varken länsstyrelsen, hyresgästföreningen, kommunens väl eller handikapprörelsen tycker det är en bra idé.
Polisen ser gärna att det blir mer liv och rörelse i centrum så man kan få bort otryggheten på nätterna. Konsum Gävleborg är stark förespråkare, liksom folkpartiet, socialdemokraterna och moderaterna. De sistnämnda vill dock slippa en hastighetsbegränsning på 15 kilometer i timmen. 30 är bättre, tycker m.
S vill ha en möjlighet kvar att stänga gatan för biltrafik igen om det inte fungerar bra.
Från Vattenfall sveanät, kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden har man inget att invända mot planerna. Det har inte heller synskadades riksförbund och reumatikerföreningen. Men de vill betona vikten av att centrum blir anpassat för att funktionshindrade ska kunna ta sig fram.

Bra med parkering
Planerna på att göra om och förbättra parkeringsmöjligheterna i anslutning till centrumhandeln har inga av remissinstanserna något emot. Den närmaste tiden ska kommunarkitekten Erik Hemström göra en samrådsredogörelse till bygg- och miljönämndens möte den sjunde oktober.
Därefter blir det en utställning av detaljplanen. Hans förhoppning är sedan att den ska kunna klubbas av fullmäktige i slutet av november.

MATTIAS JONSSON
026-15 96 12
mattias.jonsson_gd.se

Mer läsning

Annons