Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Studenter lovordar Rotskärsskolan

SKUTSKÄR
Rotskärsmodellen har gett eleverna ett större inflytande över sitt skolarbete och lärarna ökade möjligheter att hjälpa de som behöver mer stöd.

Annons
Modellen är ett lovvärt utvecklingsarbete som genomförts trots knappa resurser.
Det konstaterar högskolestudenterna Evabritt Säfström och Marita Perlefelt Östlund i sin utvärdering av det nya arbetssätt som infördes vid högstadiet i Skutskär hösten 2000.

Eleverna planerar själva
Den innebär framför allt att en tredjedel av den schemalagda lektionstiden planeras av eleverna själva, med stöd av en elevansvarig efter de individuella behoven. Samt att eleverna har en fast arbetsplats eller kontor för det arbetet.
Dessutom har eleverna en elevansvarig som ansvarar för en grupp på högst 15 personer som man träffar flera gånger i veckan. Med denne gör man uppföljningar och planeringar av veckans arbete.
Högskolestudenterna har gjort intervjuer och enkätundersökningar med skolpersonal, elever och föräldrar för att komma fram till hur de uppfattar modellen.

Gillar studiemiljön
När det gäller studiemiljön på kontoren så tycker en stor andel av eleverna att den är bra liksom lärarna, medan många föräldrar tycker att det är oordning där.
De flesta elever tycker att de får den hjälp de behöver där.
De flesta elever, lärare och föräldrar tycker att skolarbetet på kontoret är viktigt. Alla lärare tycker att de har fått mer tid att hjälpa de elever som behöver mer lärarstöd. Och samtliga grupper tycker att eleverna lär sig att ta ansvar för sitt skolarbete genom modellen.
En del föräldrar är oroliga för att eleverna inte får tillräckligt mycket styrning och lärarna säger att skolket har ökat något vid kontoren.

Når nationella mål
I det stora hela fungerar dock Rotskärsmodellen väl och man klarar bra att uppnå nationella och lokala mål, visar utredningen.
- Alla beståndsdelar går åt rätt håll. Men det är klart att det finns ett utvecklingsbehov.
- Vi är nöjda med resultatet och av själva utvärderingen. Den är rättvisande och man kan se den vetenskapliga nivån som en garant för det. Den blir ett bra underlag för den fortsatta skolutvecklingen på Rotskär, säger Johan Kerstell, utvecklingschef vid barn- och utbildningsförvaltningen.

MATTIAS JONSSON

Mer läsning

Annons