Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Valskvarn

Annons
låg där Kvarnbron har sitt norra fäste.
Där byggdes på 1730-talet för stadens räkningVästra kvarnen, som fick nytt hus 1781. Det byggdes om 1869men förstördes i stadsbranden 1869. AB Gefle Valsqvarn bildades 1896 av grossistfirmornaVict. Th. Engwall & Co, B.G. Kronberg och N.J Kjellerstedt.Bolaget arrenderade marken och fallrättigheterna och byggdesamma år en ny kvarn för fem par stenar och 14 valsari ett tegelhus i fyra våningar, ritat av arkitekten NilsNordén. I byggnadens mittfasad infogades en finhuggen stensom ingått i den gamla kvarnbyggnaden. Stenen bar överstGustav III:s krönta namnchiffer, omgivet av tre regaliekronoroch därunder namnen N. Gyldenstolpe, G. Dahl och P. Ennesmed årtalet 1781 också inristat.
Kvarnen övertogs 1925 av AB Saltsjökvarn i Stockholm.Malningen upphörde på 1940-talet, och huset användesdärefter av olika firmor. På 60-talet var det tillexempel dit många förhoppningsfulla unga ishockeyspelarecyklade för att få skridskorna slipade.
I början av 1950-talet diskuterades olika framtida användningsområdenför Valskvarn. Hantverkshus var ett alternativ, och polismästarenSven Berglund föreslog i februari 1951 att det skulle utredasom inte byggnaden skulle kunna bli ett bra polishus. Inget avde olika alternativen realiserades, och rivningslov beviljades1965.
Annons