Annons
Vidare till gd.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Var försiktig med att anklaga folk för att ljuga!

Elin Lundgren påstår att jag ”far med osanning” när jag i min debattartikel påpekade att Socialdemokraterna inte har skickat in något granskningsintyg tillsammans med sin redovisning för hur det kommunala partistödet använts. Det gör jag inte alls. Den enkla sanningen är att Socialdemokraternas granskningsintyg hastigt och lustigt – och lämpligt nog för Socialdemokraterna – diariefördes igår, den 12/9, efter att min debattartikel publicerats, skriver John Erik Åslund, L i en replik till Elin Lundgren.

Debatt: Syftet är att förvissa sig om att partistödet används lokalt

Debatt: Nonchalant agerande av S i Gävle

Vidare skriver Elin Lundgren att hon får bilden av att jag ”tror att syftet med rapporteringen är en detaljerad ekonomisk redovisning, men hela syftet med den gjorda förändringen är att förvissa sig om att partistödet används i det lokala partiarbetet, och inte slussas vidare till andra politiska nivåer.”

Nej, Elin Lundgren, jag tror inte något särskilt alls i det här ärendet. Jag ägnar mig i stället åt att läsa kommunallagen, 2:a kapitlet, paragraf 9 -12. Jag lägger särskild vikt vid paragraf 11. Den lyder som följer:

11 § Fullmäktige ska besluta att en mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 9 § första stycket. Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska bifogas redovisningen. Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport enligt första och andra styckena. Lag (2013:1053).

Där finns faktiskt inte särskilt mycket tolkningsutrymme. Det finns inget löst prat om någon ”rapportering” där. Det talas om en redovisning. Det torde rimligen vara ett anständighetskrav för något som ska sägas redovisa att partistödet har använts för rätt ändamål, att det faktiskt förekommer ekonomiska siffror i denna redovisning.

Socialdemokraternas redovisning består av ett antal svepande formuleringar. Detta kan inte med den bästa vilja i världen sägas vara en redovisning. Det kan möjligen – med väldigt lågt ställda krav och ett stort mått av välvilja – sägas vara en verksamhetsberättelse, om än en synnerligen kortfattad och torftig sådan.

Problemet med det är bara att det faktiskt inte är en summarisk verksamhetsberättelse som efterfrågas i kommunallagen utan – jag tar det en gång till – ”en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 9 § första stycket.”

Elin Lundgren skriver att hon har tittat på alla partiers redovisningar. Vackert så! Det har jag också gjort. Vi drar dock helt olika slutsatser av det vi ser. Där Elin Lundgren nöjer sig med att konstatera att alla ser olika ut, ser jag en stor kvalitetsskillnad och längst ner på skalan hamnar utan konkurrens Socialdemokraternas faktiska icke-redovisning av hur partistödet använts.

Jag vill gärna uppmana alla medborgare i Gävle att bilda sig en egen uppfattning om den skiftande kvaliteten på redovisningarna. Det är trots allt offentliga handlingar. Diarienummer 14KS470 ger er tillgång till samtliga partiers redovisningar. Vi i styrelsen för Liberalerna i Gävle välkomnar ett ordentligt offentligt samtal där medborgarna i Gävle gärna får delta med liv och lust, gällande vilken transparens man som medborgare har rätt att att kräva när det handlar om offentliga medel.

Styrelsen för Liberalerna i Gävle står fast vid sin uppfattning att Socialdemokraterna i Gävle inte lämnat redovisning och granskningsrapport enligt första och andra styckena i kommunallagen 2 kap §11 och att fullmäktige därför bör besluta att partistöd inte ska betalas ut till Socialdemokraterna för år 2017.

För styrelsen

John-Erik Åslund

ordförande Liberalerna i Gävle

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel