Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vasaskolan

/

Annons

läroverket. Gävle fick elementarläroverk 1850 när Gävle gymnasium, se Gävle skola och gymnasium, och Trivialskolan sammanslogs och från 1879 kallades Gefle Högre Allmänna Läroverk. 1904 uppdelades läroverket i realskola och gymnasium. Först 1924 fick flickor komma in i gymnasiet och 1928 i realskolan. 1958 inordnades läroverken i kommunal skolverksamhet, 1963 började grundskolan ersätta realskolan och den sista realexamen avlades 1966.
Gävle Högre Allmänna Läroverk blev 1966 kommunal skola och fick namnet Vasaskolan, vars grundskola avvecklades 1971. Sista studentexamen med censorer hölls 1968. Skolan fick 1971 yrkeslinjer, varav några senare fördes över till Polhemsskolan. I slutet av 1980-talet organiserades linjer för humaniora, naturvetenskap, samhällsvetenskap, socialkunskap och verkstadsteknik, numera även en cirkuslinje, Sveriges första, och en jazzlinje.
De första åren hölls undervisningen i Gefle gymnasium. När huset förstörts vid stadsbranden 1869 användes Navigationsskolan och skolbaracker byggdes vid Södermalmstorg. Vid Norra Kungsgatan, i den så kallade Luthska trädgården (se Apotek), byggdes efter M.A. Spierings ritningar nytt skolhus som invigdes 1873 och innehöll 15 klassrum och flera specialsalar.
Efter flera års diskussioner antog stadsfullmäktige 1912 E.A. Hedins förslag till om- och påbyggnad och nytt gymnastikhus. De flesta eleverna fick under ombyggnadstiden gå i gamla Militärskolan. Läroverket invigdes 1914, och aulan hade då fått en absidmålning utförd av Helmer Osslund, bekostad av Emil Matton, med motiv från Stora Sjöfallet. 1995 byggdes gymnastikhuset om för att inrymma cirkuslinjen, drama, bild och form.
Skolan har haft många kända lärare - som C.F. Wiberg, Paul Peter Waldenström, Oskar Fyhrvall och senare Dagmar Lange och Staffan Lindén. Alf Uddholm blev den siste rektorn i läroverket och var med om reformen till kommunal skola. Han var rektor 1958-1982.
1996 blev en bok från skolans bibliotek, Principia mathematica, allmänt samtalsämne sedan en lärare vid skolan försökt sälja den till ett antikvariat i Stockholm.
Vid skolan verkar flera föreningar, bland andra Gefle Gymnasii Idrottsförening, GGIF, bildad 1882, Gefle Gymnasieförbund Verdandi, Kvinnliga gymnasistföreningen Runa och Naturvetenskapliga föreningen. Den senare, bildad 1896, sätter inför varje jul upp en halmbock nära den stora och berömda bocken på Slottstorget. Lindeberg, M: Gästrikland; Söderberg, B med flera: Gävle högre allmänna läroverk 1900-1968; Uddholm, A: Från ärkebiskop till fakir, Gävles Vasaskola och dess elever i fem sekler och sexton släktled 1557-1988; Inbjudningsskrift med anledning av Högre Allmänna Läroverks i Gävle ombyggnad.

Annons