Annons
Vidare till gd.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Vattenkraft är inte miljövänlig – den förstör ekologiska system

Svar till Per Nilsson, Nilsson Kraft: 80 procent av landets strömmande vatten är utbyggda och det finns ett aktuellt hot mot över 60 strömmar runt om i landet. I Sverige finns drygt 2000 vattenkraftverk. Enligt Joakim Kruse, Vattenmyndigheten Bottenhavet producerar 200 kraftverk 95 procent av vattenkraftsenergin i landet. Övriga 1800 producerar sammanlagt endast fem procent. Eltillförseln från den småskaliga vattenkraften som finns kvar är väldigt liten medan skadorna på miljön och de ekologiska systemet är mycket stora.

Vattenkraften är nödvändig för landets elproduktion å ena sidan. Å andra sidan är den inte miljövänlig och förstör värdefulla ekologiska system. När ett vattendrag byggs ut förändras och försämras det ekologiska känsliga systemet då många arter slås ut, bland annat på grund av fiskens och andra arters vandringsvägar stängs och bottenlivet blir sterilt. Det är inte fiskarter som hotas av vattenkraftutbyggnad, utan även bland annat den utrotningshotade uttern och flodpärlmusslan. Insektslivet och fågellivet påverkas negativt vid uppdämda vattendrag.

Den vilda laxstammen är mer eller mindre helt utslagen i Sverige och ålen är rödlistad. Testeboån/Bresiljeån som rinner genom länet är artrik och klassad som ett vildlax-vatten. Varje år dör hundratusentals rödlistade ålar och smolt från lax och öring i de svenska vattenkraftverkens galler och turbiner. På många håll kan vandringsfisken inte nå sina lekområden och uppväxtplatser. Fler än nio av tio vattenkraftverk i Sverige saknar vattenvägar för vandringsfisken. En miljöanpassad vattenkraft med fria vandringsvägar upp och nedströms kraftverken är sällsynt i landet och i länet. Testeboån/ Bresiljeån har ett halvdussin mindre småskaliga kraftverk och de sex kraftverken producerar mindre el tillsammans än en vindkraftsnurra.

Nilssons kraft har inte något tillstånd att driva kraftverket i Strömsbro, Under många år har laxen varit borta från Testeboån där vattenkraften med vandringshinder, sterila lekbottnar och låga flöden varit en bidragande orsak. Nu börjar ett etablerat vildlaxbestånd sakta byggas upp på grund av mänsklig kraft, där många års arbete har utförts för att skapa förutsättningar för laxens återkomst. Bernt Moberg har arbetat med denna fråga i över 35 år och i mitt tycke är han en stor miljövän. Ja, rent utav årets Gävlebo. Under 2019 har det vandrat upp rekordmånga laxar och havsöringar i Testeboån, vilket kan ha ett samband med att kraftverket i Strömsbro inte varit i bruk.

Tänk om laxen, öringen och ålen åter kunde vandra upp längs Testeboån/Bresiljeån? Vad skulle vinsten bli och vad skulle kostnaden bli för regionen? Vad är mest värt ett levande vattendrag med ekologisk god status, eller några få kilowattimmar?

Mats Ädel

Naturvän och sportfiskare

Mer läsning: Efter mer än 40 år ser Bernt Moberg nytt hopp för Testeboåns laxar: "Det känns fantastiskt"

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare