Annons
Vidare till gd.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Verkligheten är inte som på film

BTI är världens i särklass miljövänligaste bekämpningsmetod. Efter över 30 år av intensiv forskning finns fortfarande inga tillförlitliga uppgifter på några negativa miljöeffekter av denna bekämpning, skriver centerpartisterna Carl-Ewert Ohlsson och Ann-Helen Persson.

Det är märkligt vad en grupp starkt troende miljökämpar som bor i storstäder och vars visioner bygger på tjusiga naturfilmer med lyckliga djur, förföriskt vacker musik och lugn saklig berättarröst tror sig veta.

Men för dem som bor i naturen, exempelvis vid Nationalpark Färnebofjärden, så är den verkliga verkligheten mycket närmare och mer påtaglig. Verkligheten är inte som på film – den innehåller många fler nyanser och allt är inte bara gulligt.

Nu har en ny röst framträtt som med kraft visar att han inte har den minsta aning om BTI – varken vad det är, hur det fungerar, vilka organismer det kan påverka, eller för den delen, vad som är ett gift eller inte ett gift.

Riksdagsledamöter borde se till att ta sitt ansvar och se till att vara uppdaterade på fakta både vad gäller behovet av myggbekämpning, vilken fungerande bekämpning som nu används. Liksom vilka för- och nackdelar den har samt om det verkligen finns några andra metoder. Nu behövs en saklig debatt med fokus på sakfrågorna.

Vectobac G är det enda godkända bekämpningsmedlet mot översvämningsmyggor och innehåller proteiner från bakterien BTI. Detta är världens i särklass miljövänligaste bekämpningsmetod.

Efter över 30 år av intensiv forskning finns fortfarande inga tillförlitliga uppgifter på några negativa miljöeffekter av denna bekämpning. Dessutom har forskare visat att proteinerna från BTI har specifika funktioner som hindrar uppkomst av resistens hos stickmyggorna.

Bekämpning med Vectobac G utförs med kirurgisk precision så att enbart larver av översvämningsmyggor slås ut. Dessutom enbart inom de väl kartlagda produktionsområdena för just dessa stickmyggor. Med denna metod behövs ingen omreglering av Västerdalälven och Österdalälven.

Alla de rödlistade arter som finns i nedre Dalälvens översvämningsområden kan fortsätta att överleva i denna unika miljö. Enbart de synnerligen besvärliga översvämningsmyggorna minskas kraftigt i antal – så att båda människor och djur kan fortsätta leva i området.

Vilka andra bekämpningsmetoder kan användas? Det finns inga andra bekämpningsmetoder som fungerar mot översvämningsmyggor. Slåtter, bete och slyröjning är inga egentliga bekämpningsmetoder eftersom de inte i sig själva kan reducera antalet översvämningsmyggor till drägliga nivåer.

Den oerhörda produktionen av myggan Aedes sticticus vid nedre Dalälven medför att det krävs minst 95 procent reduktion av larverna inom samtliga översvämmade produktionsområden inom fem kilometers radie från de områden man vill skydda.

Slåtter kan ge reduktion på 70 procent under våren och bara 45 procents reduktion under sommaren. Detta är väldigt långt från de 95 procent som krävs. Dessutom är det en mindre andel av dessa översvämmade områden som lämpar sig för slåtter.

Kossor som bekämpningsmetod är knappast seriöst! De göder miljön genom att det gräs som passerar kossan kommer ut i bakänden i form av gödningsmedel. Gödning ökar produktionen av mygglarver och de hål som klövarna gör i den mjuka marken ger massor av små vattenfyllda områden där larverna överlever när vattenytan sjunker. Dessutom välkomnas sedan de hungriga mygghonor som produceras av stora varma blodfyllda kossor – rena rama himmelriket för en hungrig mygghona.

Om det verkligen är allvar med att det behövs en alternativ bekämpningsmetod mot översvämningsmyggor så finns ingen nu. Dock har det har nyligen kommit fram att det är möjligt att utveckla en ny och ännu miljövänligare bekämpningsmetod än BTI. Men då krävs cirka tio år av forskning och utveckling.

Då handlar det om Sterile Insect Technique (SIT), som nu utvecklas för några andra arter av stickmyggor i ett stort internationellt projekt. Dr Jan O. Lundström, Uppsala universitet, har nära kontakt med den forskargruppen och borde få det nationella uppdraget att utveckla metoden.

Vare sig människor eller tamdjur borde få utsättas för den okunnighet och osäkerhet om framtiden som ett antal politiska företrädare gödslat med de senaste dagarna.

Carl-Ewert Ohlsson, C

Årsunda

Ann-Helen Persson, C

Valbo

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel