Annons
Vidare till gd.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Vi kan ta ekonomiskt ansvar

Eva von Schéele-Frid, Klubbdirektör Gefle IF, förklarar föreninges ställningstagande kring framtidens arena

Några dagar har gått sedan vi fick ett formellt NEJ till Fotbollsarena på Sätraåsen. Vårt finansieringsförslag har kommunalrådet Per Johansson i media beskrivit som svajig. Detta finansieringsförslag som vi lämnade in i mitten av juni och som vi inte har fått någon direkt återkoppling på förrän detta uttalande i media.

Jag vill härmed kommentera och förklara föreningens ställningstagande kring framtidens arena:

– Gefle IF FF är idag en förening som omsätter 30 miljoner och har 40 anställda. Dessa bor, skattar och konsumerar här i Gävle.

– Netto betalar vi cirka en miljon kronor per år i hyror med mera till Gävle Kommun för att bedriva elit- och bredd verksamhet. Vi har 770 aktiva barn- och ungdomar i vår verksamhet.

– Vi har hela tiden varit tydliga att en ny läktare på Strömvallen inte ger ökade intäkter i den utsträckning som behövs för att dels: 1. Betala en högre hyra, 2. Utveckla verksamheten och hänga med i konkurrensen inom elitfotboll.

– Strömvallens detaljplan har sådana begräsningar att vi i föreningen började leta andra mer utvecklingsbara miljöer.

– Att förlägga arenan till Sätraåsen i en arenastadsmiljö och samordna med andra idrotter kändes klockrent med tanke på att en verksamhets framtid och överlevnad beror på både omsättningsexpansion och kostnadseffektivitet. Detta skulle bli en kostnadseffektiv lösning.

– Vi har löpande haft en nära dialog med bland andra Brynäs och Travet och när det gäller Brynäs är tanken att samutnyttja lokaler som redan finns i Läkerol Arena så som sponsorvåning, restauranger, kiosker, entré och toalettpaket.

Det innebär att vi inte behöver investera i dessa typer av lokaler och Brynäs får en hyresintäkt för lokaler när dessa inte nyttjas, vilket för båda parter innebär en ekonomiskt smart lösning. Vi har även tittat på andra synergieffekter som kan bli kostnadsbesparingar för både Brynäs och Gefle.

– Vi har gjort en femårsbudget där vi tagit hänsyn till såväl Allsvenskt spel som Superettanspel. Budgeten är kompletterad med en affärsplan som beskriver intäkts- och kostnadsberäkningarna. I den finns även SWOT analys, som beskriver styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Detta material har vi presenterat både för Kommunen och banken. Från banken fick vi bara positiva reaktioner över realismen och försiktigheten i våra beräkningar.

– En tight och fullständig arena på Sätraåsen med bästa såväl sportsliga som kommersiella förutsättningar anser vi vara det mest utvecklingsbara och framtidssträvande förslaget som skapar finansiell tillväxt och som i sin tur skapar förutsättningar att vara med och konkurrera även i framtiden på elitnivå.

– Sätraåsens ursprungskalkyl visade att den skulle kosta 180 miljoner kronor om Gävle Kommun skulle bygga den. I vårt finansieringsförslag har vi haft en entreprenör som har räknat på arenan och fått fram en kraftigt reducerad kostnadskalkyl på 120 miljoner. Denna kostnadseffektivisering bygger på att föreningen projektleder och tar totalansvaret för bygget samt att de aktörer som anlitas är de leverantörer som finns i och kring vårt nätverk. Därmed har vi presenterat ett förslag som inte bara är en billigare lösning, utan också innebär lägre kostnader över tid i form av räntor och avskrivningar.

– En ny läktare på Strömvallen är beräknad till 98 miljoner kronor och ska byggas av Gävle Kommun. Denna läktare skapar inte, vilket vi hela tiden har påpekat, förutsättningar till ekonomisk expansion för oss som hyresgäst. Detta innebär att vi inte kommer klara av någon hyresökning vare sig direkt och absolut inte i en förlängning.

– Vi har ännu inte fått något besked från Kommunen om vilken hyra vi kommer att få på Strömvallen efter läktarbygget, trots att vi under lång tid har efterfrågat det.

– Med vårt förslag på en arena på Sätraåsen har vi i materialet, som vi presenterat för kommunen och banken, visat att vi kan göra rätt för oss och betala både lån, ränta, amorteringar och drift av arenan.

– Att förlägga framtidens fotbollsarena på Sätraåsen anser vi är att skapa framtidstro och att ta ett ekonomiskt ansvar!

Vill också passa på att upplysa att parkeringsfrågan givetvis är behandlad och löst på Sätraåsen.

Eva von Schéele-Frid

Klubbdirektör Gefle IF FF

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel