Annons
Vidare till gd.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Vi ska hitta en bra lösning

Flera insändare har publicerats angående förändringen av den verksamhetsnära administrationen i Landstinget Gävleborg, och hur detta berör primärvården. Därför vill vi ge vår bild.

För att kunna ge våra medborgare bra vård även i framtiden måste vi i Landstinget Gävleborg använda våra resurser på bästa sätt, och alla verksamheter måste bidra. Även administrationen. Vi ser över arbetssätt och organisation och syftet är att skapa en effektivare administration som ger bra stöd till kärnverksamheten, hälso- och sjukvård. Att se över läkarsekreterarnas rutiner och arbetssätt är en del i detta arbete. På så sätt kan vi använda en större del av pengarna till vården.

Beslutet om att effektivisera den verksamhetsnära administrationen med motsvarande 100 heltidstjänster togs av hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp i augusti 2008. Tjänsterna är fördelade på läkarsekreterare, vårdpersonal som arbetar med administration och övriga administratörer. Förändringen beräknas ge en ekonomisk effekt på cirka 40 miljoner kronor under 2010 och 2011.

I dag finns många olika sätt att hantera administrativa uppgifter. Ett viktigt mål med projektet är också att skapa enhetliga arbetssätt och rutiner. På så vis kommer vi att kunna bibehålla patientsäkerheten.

Primärvården kommer även i framtiden att ha tillgång till ett effektivt administrativt stöd, och medarbetares kompetens och erfarenheter av verksamheterna ska tas till vara i den nya organisationen. Förändringen innebär inte att läkare ska utföra sekreteraruppgifter.

Det administrativa stödet kommer även i framtiden att finnas i direkt anslutning till verksamheten för de arbetsuppgifter som kräver det. Läkarsekreterare kommer att organiseras i tio samordningsenheter runt om i länet, och arbetet på samordningsenheterna kommer att organiseras så att det blir möjligt att variera arbetsuppgifter. Till exempel dokumentation, mottagnings- och receptionsarbete.

Ett projekt har i samarbete med verksamheterna tagit fram ett förslag för hur denna förändring ska gå till. Nu arbetar projektet med att ta fram former för hur den nya verksamhetsnära administrationen ska se ut. Som en del i det arbetet besöker projektet varje vårdenhet i länet för att säkerställa att kunskapen om varje verksamhets speciella förutsättningar tas tillvara. Detta för att säkra patientsäkerhet och att inga administrativa arbetsuppgifter ligger kvar på vårdpersonal.

Vi förstår att den här förändringen skapar oro, men primärvården kommer att arbeta med att hitta bra lösningar för att den nya administrativa organisationen ska fungera väl tillsammans med vårdvalsreformen.

divisionschef Division Primärvård

Projektägare V

erksamhetsnära Administration

Förvaltningschef

Lednings- och Verksamhetsstöd

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare