Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Villastaden

Annons
stadsdelen söder om Gavleån, väster om Parkvägen, där stora villor uppfördes i början av 1900-talet, kom till på initiativ av Carl Fredrik Asker, VD vid Gävle-Dala Järnväg. Han köpte 1902 den obebyggda marken väster om Parkvägen och gav arkitekten P.O. Hallman i uppdrag att göra en plan för en liten villastad på området. Redan 1888 hade en stadsplan för delar av området antagits, men den förändrades nu.
Askers idé var att det i framtiden borde finnas "ett stycke lantliv inom stadens råmärken, och där skola människor bo och hava sina hem". Området var inte avsett enbart för förmögna Gävlebor utan även för medelklass och arbetare.
När stadsfullmäktige antog planen 1902 var byggandet redan igång. Stadsdelen kallades i början för Carlastaden efter Carl Asker, som 1903 flyttade in på Runebergsvägen 1 i en villa han själv ritat. Han sålde den 1904 till Emil Matton, som gav villan namnet BLEWE-gården efter de fem barnens initialer. Villan är nu riven och kedjehus uppförda på platsen.
I Gävles första villaområde blev de estetiska kraven höga, därför kom villorna trots Askers ambitioner att byggas för familjer med höga inkomster, och de ritades av kända arkitekter som Carl Westman, Gustaf Lindgren och Elis Benckert. Flera av de arkitekter som arbetat med Gävleutställningen 1901 fick också i uppdrag att rita villor i Carlastaden. De nya idéerna om villasamhällen fick därmed tidigt genomslag i Gävle. I området låg vid mitten av 1800-talet gården Fridsta och Gefle tegelbruk, senare Strömdalens tegelbruk, med arbetarbostäder utmed Kungsbäcksvägen. Här anlades senare Strömsborgs vattenverk, Rettigs barnhem, Strömdalens värdshus och Strömvallen. Eriksson, E: Den moderna stadens födelse; Från Gästrikland 1969 och 1977; Sterner, J: Gatunamn och gävlehistoria (Från Gästrikland 1997).
Annons