Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vindkraft lönsam satsning?

Landstinget i Gävleborg kan komma att skaffa sig egna vindkraftverk.

Det handlar om en stor investering, cirka 140 miljoner kronor.

Tanken är att egenproducerad el ska löna sig – både ekonomiskt och miljömässigt.

Annons

Landstinget är en av de större elförbrukarna i Gävleborgs län. I fjol hade man en total elförbrukning på 34,6 Gigawattimmar.

Nu förs diskussioner i landstingsledningen om att börja producera en stor del av denna el via egna vindkraftverk.

Tanken är att man ska köpa befintliga kraftverk från företag som bygger och driver dem.

Ekonomiskt skulle detta kunna löna sig eftersom egenproducerad vindkraft är skattebefriad.

Genom att äga egen vindkraft skulle landstinget också kunna ”låsa” sina elkostnader över tid och slippa de stora prisfluktuationer som råder på elmarknaden.

Miljölandstingsrådet Maria Aspers, MP, har uppvaktats i frågan av ett av vindkraftsföretagen. Hon är mycket tilltalad av tanken på egen vindkraft.

– Men det är en stor investering och vi måste kolla upp detta noggrannare innan vi är redo för beslut, säger hon.

En utredning av landstingets eventuella nytta av egen vindkraft och andra alternativa energislag ska nu göras.

Redan har dock en förstudie gjorts och den förordar att landstinget köper tre vindkraftverk. Totalkostnaden för dem skulle bli cirka 140 miljoner kronor. Dessa tre kraftverk skulle kunna svara för 60 procent av landstingets elbehov.

Skattebefrielsen för egenproducerad vindkraft skulle ge landstinget en årlig besparing på cirka tolv miljoner kronor. Investeringen skulle också ge positiva miljöeffekter i form av minskade utsläpp av koldioxid, något landstinget skulle kunna använda i PR-syfte, enligt förstudien.

Maria Aspers förhoppning är att en sådan här investering även ska bidra till den regionala utvecklingen i Gävleborg. Men om det blir så är osäkert. Det finns inga garantier för att de kraftverk landstinget köper ligger i länet.

– Nej, det måste göras en upphandling och då kan vi inte styra över detta, säger hon.

Det finns fler landsting som tänker i samma banor som Gävleborg. Jämtland har kommit längst, där är man redan i gång med en upphandling av vindkraftverk.

– Vi vill komma till skott så fort som möjligt. Men det är bra att inte vara först. Det är en fördel att kunna lära sig av andras misstag, tycker Maria Aspers.

Men det är en stor investering och vi måste kolla upp detta noggrannare innan vi är redo för beslut.

Maria Aspers, MP

miljölandstingsråd