Annons
Vidare till gd.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Waldenström, Paul Peter

(1838-1917) var 1874-1905 lektor i teologi,grekiska och hebreiska vid Högre allmänna läroverketi Gävle, nuvarande Vasaskolan. P.P, som han kallades, gjorde sig dock mer kändsom frikyrkoledare och politiker. Han var bland annat ledamotav Svenska missionsförbundets styrelse 1890-1917, missionsföreståndare1908 och rektor för missionsskolan 1910-1912.
Waldenström blev 1859 medlem i Evangeliska fosterlandsstiftelsen. Efter en teologisk stridom försoningsläran samt krav på nattvardsgångenbart för troende bildades Svenska missionsförbundet1878. Waldenström blev en ledande kraft, men formell ordförandeblev han först 1904 efter en strid med den föregåendeordföranden E.J. Ekman.
W. var en centralgestalt inom frikyrkorörelsen och hadestor betydelse för dess framväxt och utformning. 1874,då P.P. Waldenström kom till Gävle, anslöthan sig till Gefle missionsförening, sedermera Gävle missionsförsamling. Då han invaldesi styrelsen splittrades föreningen eftersom han hade en annanuppfattning i fråga om försoningsläran änflera av medlemmarna. De som gick ur föreningen bildade GefleEvangelist-lutherska missionsförening (se Evangeliska Fosterlands Stiftelsen).
Även som politiker var P.P. en stridbar person. Han invaldesi riksdagens andra kammare 1884, där han satt till 1905.Från början ansågs han radikal och fick stödav arbetarrörelsen i Gävle 1887, då han framträddesom frihandelsvän. Tullfrågan var då den viktigastepolitiska frågan i Sverige.
I riksdagen talade Waldenström för frihandel, ökadyttrandefrihet och vidgade rättigheter för utomäktenskapligabarn. Under 1890-talet genomgick han dock en högervridning,framträdde som försvarsvän och ansågs opålitligi rösträttsfrågan. Kravet på allmänrösträtt i första hand för män blev dåalltmer aktuell.
P.P. Waldenström återvaldes 1893, 1896, 1899 och1902 trots växande motstånd från den vänstersom tidigare backat upp honom. Särskilt förhatlig varWaldenström för socialdemokratin, särskilt sedanhan i ett beryktat uttalande i riksdagen påstått attsocialdemokratin utövat ett skräckvälde som varvärre än Kristian Tyranns.
Det som slutligen fällde Waldenström 1905 tordeha varit hans motstånd mot "den offentliga kandidaturen",det vill säga att riksdagskandidaterna i förvägborde binda sig för en partilinje och därmed verka förreformer, främst allmän rösträtt.
1905 fick Waldenström emot sig en mäktig koalitionbestående av främst socialdemokrater och frisinnade.Stadens största tidning, Gefle Dagblad, ledde kampanjen mot honom. Även rikstidningarsom Dagens Nyheter var negativt inställda mot Waldenström.
Waldenströms politiska fall noterades med våldsamglädje av socialdemokratiska Arbetarbladet, som i ett reportage skildrade Gävle iett slags karnevalsyra. Enligt tidningen vimlade gatorna av människorsom hurrade och tryckte varandras händer.
P.P. var dock inte en allmänt impopulär person iGävle. Som människa var han egensinnig och oberäknelig,men hade uppenbarligen en stark personlig utstrålning. Hanväckte förargelse bland sina motståndare och tillgivenhethos sina anhängare.
Paul Peter Waldenström var i högsta grad riksbekant,och frågan är om någon annan Gävlebo väcktmer uppmärksamhet än han. Det förekom till ochmed att tidningarna innehöll sjukbulletiner med uppgifterom hur hög feber han hade då han var intagen påsjukhus. Hans många utlandsresor rapporterades uppmärksamti Gävlepressen.
Waldenströms resa till Amerika sommaren 1904 följdesexempelvis med stort intresse i Gävle och Sverige. Självbidrog P.P. genom långa resebrev i Gefle Dagblad och SvenskaMorgonbladet till att intresset hölls vid liv. Att Waldenströmansågs vara en bemärkt person även i USA tycksvara fallet. Han verkar ha blivit livligt uppmärksammad där.
Gefle Dagblad citerade med omisskännlig lokalpatriotismLos Angeles Herald (en av Kaliforniens största tidningar).Waldenström kallas "en av världens främsta statsmäni nuvarande tid, bekant skolman och utomordentlig predikant.
Waldenström har i över 20 år varit medlemav svenska parlamentet och vunnit rykte som lagstiftare och statsman.I många år har han intagit ställningen som ordförandei läroverket i Gefle i norra Sverige och alltid spelat enviktig roll i undervisningskretsar i Sverige".
Waldenström blev helt naturligt smickrad och rapporteradei ett resebrev till Gefle Dagblad "hur tidningen Post i Denverkallat honom en mästare på sex språk". En annanDenvertidning "visste berätta att jag var den ledande mannenvid Gefle universitet, som för Sverige var vad Oxfords universitetvar för England".
Paul Peter Waldenström kreerade många roller isin karriär. Han verkade som pedagog, frikyrkoledare, politiker(inte bara i riksdagen utan också i stadsfullmäktigeoch landsting). Själv ville han helst framstå som kämpeför nykterheten. P.P. hade dock länge en svårlast. Han var en inbiten snusare. Nygren B: P.P: Waldenströmsminnesanteckningar; Svenska folkrörelser del 2.