Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kemtvättar misstänks ha släppt ut kemikalier

/
  • Asfaltering av marken där det nu rivna Mattons garveri låg  är tillräckligt skydd.

GÄVLE Två kemtvättar i Gävle, en i Sandviken och en i Ockelbo misstänks ha läckt ut kemikalier till miljön.

Annons
Det visar en inventering som länsstyrelsen har gjort.
De fyra kemtvättarna har placerats i riskklass 2, vilket innebär att riskerna bör undersökas närmare innan man beslutar om en eventuell sanering.
- Kunskapen om riskerna med kemtvättar är egentligen ganska liten, för det finns väldigt få kemtvättar där man har tagit markprover, säger Andreas Drott på länsstyrelsen som gjort inventeringen.

Totalt har Andreas Drott hittat mer än 70 olika kemtvättar från 1930-talet och framåt i hela länet, men han har bara kunnat riskklassa 26 av dem. I de övriga fallen är informationen om kemtvättarna och vilka kemikalier de använt alltför knapphändig.
Men Andreas Drott tror ändå inte att han missat någon stor miljösyndare.
- De kemtvättar som jag inte har information om har förmodligen varit små och bara varit igång ett kort tag. De stora som varit igång länge har det varit lättare att få veta något om, säger Andreas Drott, som ofta fått uppgifterna i inventeringen av tidigare anställda på tvättarna.

Föroreningarna vid Ockelbotvätten, som är en av de fyra tvättar i Gästrikland som placerats i klass 2, är kända sedan tidigare. Det är också den enda tvätt där man tagit en del markprover och de visar att varnolen finns i fyllningen under tvätthallen och också i grundvattnet. Spridningsriskerna anses vara stora.
I Sandviken har Epes kemiska tvätt på Barrsätragatan, som var igång till 1990 i garaget till en villa, placerats i klass 2 eftersom spridningsrisken anses vara mycket stor.

Hamrånge-tvätten i Bergby har också placerats i riskklass 2. Kemtvätten, som fanns kvar till år 1990 låg mitt i Bergby, mindre än 50 meter från Hamrångeån och i ett område som är av riksintresse för naturvården.
Man tror att föroreningar har spridits till marken och till grundvattnet eftersom destillationsresten deponerades direkt på marken och lösningsmedel pumpades till maskinerna från en tunna utomhus.
Amerikanska klädpressen i Stigslund hör också till de kemtvättar där man bör ta markprover. Kemtvätten låg i källaren till en villa och var i gång till 1995. Spridning av föroreningar kan ha skett eftersom man använde omodern utrustning och verksamheten pågick förhållandevis länge, menar Andreas Drott.

Inventeringarna av kemtvättar ingår i den rikstäckande inventering av förorenad mark som görs i hela landet på uppdrag av Naturvårdsverket.
Inventeringen, som ska vara klar 2005, ska ligga till grund för beslut om för vilka områden som Naturvårdsverket ska bekosta marksanering.

Andreas Drott har också inventerat garverier i länet. Det enda garveri som bedömts ligga i riskklass två är Mattons före detta garveri på Brynäs i Gävle. Där har kommunen, som är tillsynsmyndighet, tidigare gjort bedömningen att asfaltering av området efter att en del av den gamla industribyggnaden revs förra året, är ett tillräckligt skydd för tillfället.
Sammanlagt hittade Andreas Drott uppgifter om ett 40-tal olika garverier i länet. De flesta upphörde med sin verksamhet i början av 1900-talet och för många har det varit svårt att få belagt exakt var de låg. De finns därför ännu inte inlagda i den databas man har skapat.
De sex garverier, förutom Mattons, som har kunnat riskklassas, har samtliga hamnat i riskklass 4, liten risk, eftersom de inte använt krom utan vegetabiliska garvämnen.

Ingegerd Sörgardi

Mer läsning

Annons