Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Moroten - både nyttig och onyttig

/
  • Morot är den grönsak som ger det största bidraget till kadmiumintaget i Sverige, dels för att den kan innehåll relativt höga halter, dels på grund av den stora konsumtionen. Kadmiumhalten varierar beroende på var morötterna odlas. Vissa jordar är betydligt mer kadmiumrika än andra och passar därigenom mer eller mindre bra för morotsodling.

Morötter är inte bara nyttiga. De innehåller tungmetallen kadmium också. Men skillnaden hur mycket kadmium som finns i färska, djupfrysta och konserverade morötter är stor. Det visar en undersökning som Gefle Dagblad gjort.

Annons
Tretton olika sorters morötter har undersökts i ett laboratorium med test- och researchföretaget Consumer Contents hjälp.
De har mätt både det som är onyttigt, tungmetallen kadmium, och nyttigt, vitaminet niacin.
Och skillnaderna är stora.
När det gäller kadmium innehöll de två sorternas färska morötter, bägge odlade på Gotland, och Eldorados konserverade morötter mycket små halter kadmium.
- Det var så små att de inte ens var mätbara, säger Klas Johansson, kemist på Analycen, som utförde laboratorietestet.
Testets kadmiumvärsting var de frysta morötterna från lågprisvaruhuset Lidl. De innehöll minst fyra gånger så mycket kadmium som de färska morötterna.
Trots resultatet går det inte att dra slutsatsen att konserverade och djupfrysta morötter innehåller mer kadmium än de färska. Det menar i alla fall Kierstin Petersson Grawé, toxikolog på SLV, Statens livsmedelsverk:
- Skillnaderna i halter av kadmium beror nog i första hand på var de är odlade; vilken jordmån det är. Kadmium finns ju naturligt i jorden. Att säga att färska skulle ha mindre kadmium rent generellt går inte.
Morötter, som är det livsmedel som innehåller mest kadmium, suger inte bara upp kadmium ur jordmånen. Via konstgödning och luftföroreningar tar den åt sig en hel del kadmium också.
Men inte så mycket att någon av de testade morötterna hamnade över EU:s gränsvärde på 0,1 mg kadmium per kilo. Lidl låg på 0,041 gram.
Intressant i testet var att Änglamarks Kravmärkta djupfrysta morötter innehöll mer kadmium än Euroshopper.
Detta trots att de Kravmärkta varken utsatts för bekämpningsmedel eller konstgödsel.
- Reglerna för Kravmärkning omfattar endast vad man tillför jorden. Är det vanlig jordbruksmark ställer KRAV inga krav på jordmånen, säger Solveig Wall-Ellström, agronom på KRAV.
Trots riskerna med kadmium så vill inte de experter Consumer Content talat med trycka på larm-knappen. Snarare tvärtom.

Så det finns inte risk att äta morötter på grund av kadmiumhalterna?
- Nej, inte som jag ser det. Morötterna är en väldigt liten del av kadmiumintaget. Det mesta kommer från potatis och mjölprodukter. Och när det gäller det samlade kadmiumintaget så ligger svensken långt under gränsvärdet. Och hela tiden jobbas det för att minska kadmiumet, inte minst i gödningen, säger Håkan Asp, docent i växtfysiologi, vid SLU, Statens lantbruksuniversitet.

Om samtliga grönsaker klarade gränsvärdet för kadmium med råge så var det betydligt sämre ställt med niacin ett vitamin som är nödvändig för cellernas ämnesomsättning.
Enligt Livsmedelsverket så är det i snitt 7,7 milligram niacin per kilo i både färska och frysta morötter.
Medelvärdet för niacin hos konserverade morötter är lägre, 5,0 milligram per kilo.
De två färska morötterna i testet hade ungefär tre gånger så mycket som Livsmedelsverkets medelvärde och fyra gånger så mycket niacin som i de frysta morötterna från Eldorado, Findus, Lidl, Änglamark och Topp. De fem hamnade alla klart under Livsmedelsverkets medelvärde.
De konserverade morötterna i testet låga alla över medelvärdet.
Huvudorsaken till att konserverade morötter har lägre niacininnehåll är att en del vitaminer försvinner vid konserveringsprocessen.

Fredrik Nejman
ConsumerContent

Mer läsning

Annons