Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Faran med konstgräs utreds vidare

GÄVLE Förhöjda halter av bly och zink har påträffats i dräneringsvattnet från konstgräsplanerna på Ström­vallen och Träffen i Sätra.
- Det är inget utsläpp som kommer att ge en akut giftverkan i ån. Vi får avvakta och se vad fler prover ger, säger miljöinspektör Ann-Sofie Åhlén.

Annons
I somras gick Kemikalieinspektionen ut med en rapport som varnade för farliga ämnen i konstgräsplaner som innehåller nedmalda bilddäck.
I däcken finns bland annat tungmetaller, PAH (högaromatiska oljor) och fenoler som alla kan vara skadliga för organismer vid för höga halter. Det så kallade granulatet innehåller även ftalater som bedöms påverka fortplantningsförmågan hos däggdjur.

Larmrapporterna gjorde att kultur- och fritidsförvaltningen som ansvarar för tre av konstgräsplanerna i kommunen ville veta mer och beställde en vattenanalys.
- Vi kände att vi inte visste någonting och tänkte att vi gör en undersökning för att se om det framkommer något alarmerande, säger Staffan Stahl.
Provtagningen vid Strömvallen har skett från en dräneringsbrunn sedan konstgräsplanen bevattnats med vatten från Gavleån.
Provtagningen i dräneringsbrunnen i Sätra skedde efter ett kraftigt regn eftersom planen där inte bevattnas.
Testerna visar på förhöjda halter av bland annat bly, koppar och zink. Men om det beror på konstgräsplanerna eller inte är svårt att säga, menar Staffan Stahl. Kommunen vet nämligen inte hur höga halterna var i vattnet innan det passerade konstgräsplanerna.
- Vi kan inte bevisa att det har att göra med planen i sig i dagsläget. Kanske är halterna förhöjda redan när vi pumpar upp bevattningen till Strömvallen från Gavleån, säger Staffan Stahl.

I dagsläget finns heller inga svenska riktvärden för dräneringsvatten från konstgräsplaner att jämföra resultaten från Gävle med.
- Ett prov går inte att uttala sig så mycket kring. Kommunen får fortsätta att ta fler prover under några år för att se hur resultaten förändras, säger Ann-Sofie Åhlén på bygg- och miljökontoret.
Lars-Erik Öberg är ordförande i Svenska Fotbollförbundets anläggningsutskott och har haft träffar med Kemikalieinspektionen för att diskutera konstgräsplanerna.
- Vi är eniga om att det inte finns någon akut fara för varken spelare eller miljön. Men vi vill gärna se ytterligare undersökningar, säger han.

Kemikalieinpektionen har sedan larmrapporten i somras tagit fram rekommendationer till kommuner som vill anlägga konstgräsplaner.
Där skriver de att planer med granulat av återanvänt gummi inte bör användas eftersom de innehåller farliga ämnen.
Men befintliga konstgräsplaner av det slaget behöver inte tas bort.
Även Kemikalieinspektionen efterlyser fler undersökningar kring hälso- och miljöeffekterna och tycker att ansvaret ligger hos tillverkarna av konstgräset.

Anna Höglund

Mer läsning

Annons