Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Matton

/

Annons
Gävlefamilj som blev känd försin läderfabrik och som även haft inflytande inom såvälkultur som idrott genom aktiv verksamhet och donationer.
1. Lars Andreas (1825-1897), grundare till L.A. Mattons Läderfabriks AB. Född i Ängskär,utskeppningsort till Löfsta bruk, utbildad hos garverifabrikörenN.M. Tellbom i Gävle. Matton köpte 1852 Hans Wilhelm Eckhoffs före detta linne- och drällfabrikvid Kaplansgatan, fick burskap som garvare och öppnade butikför lädervaror och skor vid Norra Kungsgatan 3.
Matton arrenderade 1864-1868 laxfisket i Gavleån mellan nuvarande Kungsbron och "Smäcken", där Grand Hotell (se Gamla Grand) senare byggdes. 1879 och 1888 köpte hanfyra vretar, "Mattonska vretarna", vid en svag strandremsa söderom Gavleån som han förstärkte. 1891 såldehan fastigheterna till Gävle stad. Där anlades sedanStrömvallen.
M. var ledamot av de 24 äldste, sundhetsnämndenoch fullmäktig i Hantverksföreningen.
2. Ida (1863-1940), född i Gävle, dotter till LarsAndreas (1), känd skulptris, under större delen av sittliv verksam i Paris. Elev vid Tekniska skolan (Konstfack) 1882-1886,studerade i Paris 1887, debuterade vid Parissalongen 1888.
1890 gjorde hon succé med skulpturen Bébé,senare utställd i Chicago 1892.
Ida Matton var i Sverige under första och andra världskrigenoch gjorde då bland annat gravmonument, idrottspriser och-plaketter. Även under vistelserna i Paris fick hon beställningarfrån Gävle - som Gustav Vasa-statyn som 1924 avtäcktesi Kvarnparken, gravmonument för familjerna Matton, Själander, Brodin och Westergren, en byst av Karolina Själander i Rådhusesplanaden och en bysti Katolska kyrkan av dess första präst, Giovanno CarloMoro.
Förutom skulpturer ställde hon ut landskapsmålningarfrån Lappland, exempelvis på Kvinnornas salong 1927.En hedersutställning arrangerades 1930 i Paris med 30 arbeten.Skulpturen Loke, som 1905 höggs i marmor och ställdesut på Parissalongen 1909, göts 1936 i brons, och ettexemplar placerades på Stockholms stadshus gård. Ettannat donerade brodern Emil på hennes 75-årsdag 1938till blivande Gävle museum Länsmuseet, som 1963 ordnade en minnesutställningöver Ida Matton med cirka 60 arbeten.
Ida Matton, som är rikt representerad på Länsmuseet,fick flera utmärkelser i Frankrike och Italien och Litteriset artibus 1927.
3. Emil (1866-1957), son till Lars Andreas (1), börjadei L.A. Mattons Läderfabriks AB som 14-åring i ställetför äldre brodern Carl Julius, som dött 21 årgammal. Fick ansvaret för firman 1897, blev ägare tillsammansmed brodern Waldemar (4) 1900 och ensam ägare och VD från1908 till 1951 då sonen Lars tog över. Emil var då85 år gammal. Ledamot i stadsfullmäktige 1907-1930, fullmäktig i Mellansvenska handelskammaren 1907-1946, styrelseledamot iGävle Arbetareinstitut 1915-1949, i Sveriges Industriförbund1911-1938 och i Svenska Garveriidkareföreningen 1914-1932.Han var fransk vicekonsul 1907-1919 och hade många styrelseuppdragi Gävle.
Emil Matton var mycket idrottsintresserad och vice ordförandei Gefle Idrottsförening 1895-1909. Han tävlade påskidor (lär ha varit den förste som tävlade medtvå stavar i stället för en), var skytt och simmareoch var 1884 en av de första som cyklade i Gävle. Efterett besök i England 1892 lanserade han tennisen i Gävle.
Emil och hans söner Bertil, Lars, Einar och Wilhelm blevinternationellt kända seglare.
Familjen bodde från 1904 i BLEWE-gården (namnet efter initialerna i barnens namn)i Villastaden. Huset hade tidigare ägts av Villastadensinitiativtagare Carl Fredrik Asker och kallades då Askerbo.
4. Waldemar (1872-1956), son till Lars Andreas (1), drevfaderns firma i samarbete med brodern Emil (3) 1900-1908 men flyttadesedan till Storbritannien där han levde resten av sitt liv.Framstående idrottsman och bergsbestigare.
5. Bertil (1896-1955), son till Emil (3). Verksam i L.A.Mattons Läderfabriks AB, senare även chef för Motortjänsti Gävle och VD för Forsby Elektriska AB. Han var intresseradav segling och erövrade flera priser, däribland OscarII:s vandringspris. Han var även flerfaldig svensk mästarei simning. Bertil Matton hade många förtroendeuppdrag,var exempelvis ordförande i Gefle Segelsällskap och ledamot av styrelsen förGavlegårdarna. Han omkom i en bilolycka.
6. Lars (1898-2001), son till Emil (3), civilingenjör,kom 1922 in i ledningen för L.A. Mattons LäderfabriksAB, vice VD från 1943 och VD 1951-1961. Styrelseledamoti Svenska Garveriidkareföreningen. Intresset för konstoch kulturhistoria ledde till ledamotskap i styrelserna förGästrike-Hälsinge Hembygdsförbund, Gästriklands Kulturhistoriska Förening och Gävlemuseum ( Länsmuseet), där han efter Philibert Humblas död 1952 skötte museets angelägenheterunder ett år liksom under nästan hela 1961. Han varen av stiftarna av Gävle Musei Vänner 1943, samma år kassöroch från 1954 även ordförande till 1970. Donatortill Länsmuseet. Ordförande i Gävle stads konstnämnd1955-1962.
7. Einar, född 1900, son till Emil (3).
8. Wilhelm, född 1901, son till Emil (3). Konstnärsom 1952 hade en separatutställning i Gävles stadshus,bland annat med Gävlebilder. Han var även kändsom fotograf.
9. Elisabeth, född 1903. dotter till Emil (3). Gift medIvar Hylander, domprost i Växjö.
Humbla, Ph, red: Garvarsläkten Matton; Svenskt Konstnärslexikon;Från Gästrikland 1966 och 1991-1992.Se även Ödman, G: På den tiden.

Mer läsning

Annons