Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nu planeras nästa byggetapp

/
  • I juni började den första etappens hus bli inflyttningsklara. Nu planerar kommunen för utbyggnad nummer två. Foto: Gun Wigh
  • I juni började den första etappens hus bli inflyttningsklara. Nu planerar kommunen för utbyggnad nummer två.

GÄVLE Nu har gävleborna chansen att tycka till om nästa bostadsområde på Alderholmen.
Buller och hur skolvägen ska se ut är några frågetecken som redan dykt upp.

Annons
Fram till den 25 januari finns detaljplanen för den andra etappen av Alderholmsutbyggnaden till beskådande på Stadsbiblioteket och Medborgarkontoret.

Mellan de hus som byggs nu och Nyhamn ska ett område med 600 lägenheter, 15 radhus och en förskola växa fram. Här ska, som GD tidigare berättat, husen bli högre än i den första etappen närmast stan, med ett tolvvåningshus som utropstecken i Nyhamn.
Myndigheter och grannar har redan fått tycka till om detaljplaneförslaget. Grannindustrierna liksom länsstyrelsen och Banverket tar upp bullerfrågan. Banverket påpekar att järnvägen behöver avskärmas och industrierna att också de behöver bullerplank. Bygg- och miljöförvaltningen hänvisar till en kommande bullerutredning.

Industrierna är också tveksamma till om ett minskat skyddsavstånd till bostäderna fungerar med tanke på risken för luktproblem från det företag som använder färg med isocyanater.
Vägverket vill ha svar på hur barnen säkert ska kunna ta sig till skolan, något kommunen ska redovisa. En fastighetsägare tycker att affärsytan är för liten, men kommunen vill inte ha större butiker i området eftersom det då finns risk för störande trafik.
Detaljplanen kommer också att finnas på kommunens hemsida. När bygg- och miljönämnden tagit ställning till synpunkterna på planen ska sedan kommunfullmäktige godkänna den innan den börjar gälla.

Mer läsning

Annons