Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Snart är Ikea över bäcken

/

Ikea och Ikano kommer att få klartecken för att bygga ut Valbo Köpstad. Den enda tvistefrågan som är kvar är Valsjöbäcken.

– Personligen tycker jag att en öppen bäckfåra skulle bli bra, men vi har en öppen diskussion med Ikea, säger kommunalrådet Per Johansson, S.

Annons

När Valbo Köpstad byggs ut med nästa etapp kommer Valsjöbäcken att hamna tvärs över parkeringen. Ikea har krävt att bäcken antingen kulverteras eller flyttas, något som kräver tillstånd av miljödomstolen. Men det tredje alternativet, att bäcken får vara kvar som ett avbrott i den stora parkeringsytan, finns fortfarande kvar och ska också utredas.

Medan det fortfarande finns tre alternativ för bäcken har kommunen och Trafikverket enats om en lösning för den nya avfarten in till nya Ikea.

Av de tre förslag som fanns med när förslaget kvar ute på samråd i höstas har man valt ett fjärde. ”Förslag 4b” som Trafikverket nu kommer att gå vidare med bygger på alternativ 3 men kommer inte att fungera som en smitväg in mot Valbo Köpcentrum.

– Det här betyder att man inte får ökad trafik på Gamla Valbovägen och i villaområdena intill. Det tycker jag har varit en viktig fråga, säger Per Johansson.

När den nya halva trafikplatsen har byggts blir det två avfarter för alla som kommer från Gävle och ska till Köpis eller Valbo Köpstad. Den första avfarten kommer att gå i en tunnel under riks-80 till parkeringen vid nya Ikea. Den andra avfarten ska precis som tidigare användas av de trafikanter som ska till Valbo Köpcentrum eller till riksväg 56.

För den som kommer från Sandvikenhållet blir det ingen större skillnad jämfört med i dag.

Många har oroat sig för att den nya på- och avfarten kommer att leda till ökat buller. Några av dem kommer att få bullerskydd eftersom reglerna för ny väg ska tillämpas. Det betyder att bullret inte ska överstiga 55 decibel vid bostad.

För de som bor i Tavlan finns också en positiv nyhet eftersom förslaget innehåller en gång- och cykeltunnel under väg 56.

Även om kommunstyrelsens beredning av mark-, miljö- och planfrågor nu godkänt utredningen kommer den inte att antas utan strid. Centerpartiet och Miljöpartiet sa redan i höstas att de ville ha nollalternativet, som innebär nej till Ikanos utbyggnad söder om Valsjöbäcken, vilket skulle betyda att man inte heller behöver nya avfarter från riks-80.

– Jag kommer att reservera mig i kommunstyrelsen, säger centerns oppositionsråd Roland Ericsson.

– Vi förespråkar nollalternativet. Vi har inget emot företagen men vi tycker att de ska bygga någon annanstans. Vi tycker att det här påverkar miljön och Valsjöbäcken alldeles för mycket, säger han.

Roger Persson, kommunalråd för Miljöpartiet, är inte lika tydlig.

– Vår utgångspunkt är att vi vill ha nollalternativet, men vi har en verklighet att förhålla oss till också och vi har kunnat påverka förslaget en del. Det handlar ju om affärer det här, det är otroligt stora intressen som är inblandade, säger han.

– Men jag önskar verkligen att Valsjöbäcken inte kulverteras. Det är bra att alternativet med en öppen bäckfåra trots allt finns kvar.

Mer läsning

Annons