Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tågkaos kostar Gävle miljoner

/
  • Nej, nej, nej. Inte igen. Statistiken över tågen hittills i vinter är förskräcklig. Mellan den 15 november och 15 december ställdes 40 avgångar i riktningen Gävle C – Uppsala C helt enkelt in. 236 avgångar var försenade vid ankomsten. I andra riktningen ställdes 37 tåg in. Medan 219 avgångar var försenade vid ankomsten.
  • – Jag har pendlat i tre år nu. Det var tyngre i början. Nu rullar det på. Det är mycket förseningar, men det är inte så mycket att göra någonting åt. Eller hur?, säger Björn Vendel.
  • Elisabeth Jansson, hur fungerar dagspendlingen för dig?
– Si och så. Jag har pendlat i fem år. Jag hoppas bara inte att den här vintern blir som den förra. Man kan bara hålla tummarna...
  • – Ja pendlingen fungerar absolut, jag är mycket nöjd. Men då åker jag X-tåget också. Det går i tid, säger Carl Lindberg.

Snö- och tågkaoset gör att Gävle blöder pengar.

– Det blir ett produktionsbortfall på miljontals kronor, säger Barbro Holmberg, landshövding.

Om inte tillståndet förbättras fortsätter pengarna att forsa ut:

– Det är helt livsav­görande, slår Mats Törnquist, regiondirektör, fast.

Annons

En hisnande siffra – hela 3,5 miljarder ska förra årets snökaos på spåren ha kostat samhället, framförallt i form av arbete som aldrig blir utfört när pendlarna omöjligen kan ta sig till sina arbetsplatser.

Vad snökaoset kostade Gävle kommun finns det helt enkelt inga beräkningar på. Men siffran för hela landet kan räknas om till lokala förhållanden, och blir då 36 miljoner. Det är en mycket konservativ beräkning med tanke på att staden har mer in- och utpendling än många städer.

Landshövding Barbro Holmberg har, inte bara av medierna, uppmärksammats på situationen. Hon har agerat och kommer att agera ytterligare.

– Jag har beställt och kommer att få ett underlag från Trafikverket om situationen i länet. Därefter överväger jag att sammankalla ett tågråd. Det har funnits förut och till det ska alla berörda, bland andra tågoperatörerna, kunna komma för att lägga fram sin syn på förbättringar.

Barbro Holmberg pekar på det är illa när tågen inte går – men även illa att det inte går att lita på att de gör det.

– Så även när tågen faktiskt går som de ska finns alltid en osäkerhet – ska vi boka in det där viktiga mötet eller inte? Det i sig är inte heller bra.

Hennes egna tjänstemän har inte räknat fram de mer exakta kostnaderna som bristerna på spåren orsakar just Gävleborg.

– Men det blir ett produktionsbortfall på miljoner, säger Barbro Holmberg.

Läget för Gävle blir ännu mer graverande sett till vilka det är som pendlar från Uppsala och Stockholm till Gävle.

Välutbildade specialister som är svåra att rekrytera lokalt, till exempel läkare, lärare på högskolan och anställda på Lantmäteriverket.

Mats Törnquist är direktör för Region Gävleborg, som arbetar med framtidsfrågor och infrastruktur som ska ta Gävleborg in i framtiden.

Ironiskt nog dagspendlar han från Stockholm till Gävle.

– Jag började åka 2007. Mitt intryck är att det har blivit sämre och sämre. Det är för litet plats på spåren – därför blir fem minuters försening i Stockholm tio minuter i Sollentuna, en kvart på Arlanda och till slut 40 minuter i Gävle.

– Tyvärr blir det oftare att jag tar bilen, nu är förr. Det är för många gånger som jag behövt ringa och säga åt andra att börja mötet utan mig.

Region Gävleborg har högsta fokus på frågan. Just nu håller man på att rekrytera en utvecklingsstrateg med ansvar för infrastruktur (tåg) och transporter.

– Det här är livsavgörande. Vi måste säkra kompetensförsörjningen. I en familj med en läkare som jobbar i Uppsala och en ingenjör på Sandvik blir inte Gävle staden att bo i om tågen inte fungerar. Den familjen bor i Uppsala och ingenjören får åka bil. Där försvann det skatteunderlaget.

Mats Törnquist har ändå förhoppningar om att länet kan lägga kaoset bakom sig. Någon gång i framtiden.

– Det är inte för inte som vi har lagt dubbelspåret på ostkustbanan högst upp på vår agenda. I Gamla Uppsala och vid Furuvik kan det bli verklighet om fem-sex år. Men vi för även diskussioner med Trafikverket om läget på spåren norrut till Sundsvall. Och det känns som positiva diskussioner.

Mer läsning

Annons