Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skolinspektionen kritisk - stora brister på fritids i Hofors

Skolinspektionen riktar hård kritik mot fritidshemmen i Hofors kommun. Stora barngrupper, brister i tryggheten och brister i att förhindra kränkningar är några områden som inspektionen slår ned på.

Annons

Nära 300 elever är inskrivna vid de tre fritidshem som finns i Hofors kommun. Skolinspektionen, som gör en tillsyn i Hofors kommun under hösten, har funnit att verksamheten inte uppfyller de nationella målen eller kraven i författningarna. Skillnaderna i kvalitet mellan de olika fritidshemmen är för stora.

En orsak till problemen är att kommunen inte prioriterar fritidshemsverksamheten, menar Skolinspektionen.

På två av fritidshemmen är grupperna så stora i förhållande till antalet pedagoger att personalen inte hinner arbeta förebyggande mot kränkningar. Arbetsbelastningen är för stor. Detta medför att tryggheten inte alltid kan säkerställas.

Alla fritidhem har heller ingen riktig plan mot kränkande behandling. Vidare saknas en samsyn bland personalen när det gäller begreppet kränkning och vilka fall som ska anmälas till rektor. I dag kommer inte alla fall av kränkande behandling till rektors kännedom.

Skolinspektionen förelägger nu kommunen att vidta en rad förbättringsåtgärder. Det handlar bland annat om att förhindra att elever utsätts för kränkande behandling, att införa rutiner för anmälan av kränkande behandling, att anpassa elevgruppers sammansättning och att förbättra fritidshemmens samverkan med elevernas lärare

Åtgärderna ska redovisas för Skolinspektionen senast den 3 mars nästa år.

Mer läsning

Annons