Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Brister i arbete mot mobbning

/
  • Ocelboskolornas arbete mot mobbning och kränkande behandling har inte heller varit tillräckligt.

Ockelbo kommun har inte till fullo åtgärdat brister som Skolverket påpekade redan 2008. Det är allvarligt, anser Skolverket som kräver både handlingsplan och tidsplan.

Annons

Hösten 2007 genomförde Skolverket en tillsyn av skolorna i Ockelbo. De fann uppenbara brister inom ett flertal områden där bland annat särskolans undervisning inte uppfyllde läroplanens krav och kommunen inte gjorde tillräckligt för att förhindra mobbning och annan kränkande behandling.

Kommunen gjorde inte heller någon utvärdering av elevernas kunskaper utifrån de nationella målen i årskurs 5 och 9. Här pågår en kvalitetsuppföljning, men förvaltningschef Lotta Wennlund menar att det är svårt att analysera varför resultaten försämrats.

Vid ett förnyat besök under hösten 2009 fann Skolverket att flera av bristerna inte åtgärdats. Främst är det inom tre områden – särskolan, trakasserier och kränkningar samt kommunens ledning – som bristerna finns kvar.

Trots fortbildning av lärarna och nya läroplaner så uppfyller särskolan fortfarande inte lagens krav.

Enligt Lotta Wennlund är det brister i organisationen som gör att man inte klarar att uppfylla målen.

I dag är särskoleeleverna utspridda på enheterna, men tankar finns på en mer samlad verksamhet som skulle gynna eleverna. Något som kan bli aktuellt med start hösten 2010.

Skolornas arbete mot mobbning och kränkande behandling har inte heller varit tillräckligt och det saknas en årlig plan mot kränkande behandling inom vuxenutbildningen.

Skolverket anser också att kommunen behöver försäkra sig om att det är en trygg miljö i alla skolor för eleverna. Lotta Wennlund pekar på att även om det finns dokument, så är efterlevnaden inte alltid den bästa.

– Här måste vi få ett aktivt dagligt arbete och bättre rapportering.

Senast i slutet av januari i år ska kommunen redovisa med en tidsplan hur man ska åtgärda de brister som kvarstår.

Mer läsning

Annons