Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bibliotekets roll är central i en tid av alternativa sanningar

DEBATT: Biblioteket är just den samhällsinstitution som ska verka för kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning, skriver styrelsen för Gävle Biblioteks Vänner i ett debattinlägg.

Annons

Sedan Gävle Biblioteks vänner publicerade sin artikel (24 januari 2017) med frågan ”vart tog kulturen vägen?” har det i våra lokaltidningar pågått en rätt intensiv debatt kring begreppet ”kultur”, inte minst kring Kultur- och fritidsnämndens tolkning av detta begrepp. Det är inte vår avsikt att förlänga den debatten – den har varit nyttig i egen rätt – utan vi vill fortsätta framföra synpunkter på de uppgifter och de åligganden som vi tycker ska tas tillvara inom ramen för Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden. Enligt vår uppfattning spelar biblioteket en central roll som kultur- och bildningshärd och som plattform för fri åsiktsbildning.

Läs mer: Debatt: Tänk om, kulturnämnden!

Gävle Biblioteks Vänner försvarar bibliotekets roll i samhället. Foto: Annakarin Björnström

I dag bevittnar vi en medial utveckling som ingen av oss kunnat förutse för 25 år sedan. Denna utveckling har självklart medfört en rad positiva effekter – vi kan etablera kontakter med databaser i jakten på information och kunskap, vi kan ta del av nyheter från jordens alla hörn med ett knapptryck, umgås med vänner och bekanta på andra sidan jordklotet i realtid.

Men denna utveckling har också en baksida. ”Nyheter” kan produceras och spridas av vem som helst och ”alternativa sanningar” uppstår och delas via bland annat sociala medier. Brist på källkritik och kritiskt tänkande leder till så kallad faktaresistens. Det är i detta sammanhang som det är viktigt att äga referensramar, ”faktabollplank” mot vilka man kan testa påståenden och ”alternativa sanningar”. Därför är det också så viktigt att tänka efter, läsa med besinning, fundera över innehållet i det lästa. Här är biblioteket, det allmänna folkbiblioteket likaväl som skolbiblioteket, en stark resurs i vårt demokratiska samhälle.

Skolan föreskrev ännu långt in på 1960-talet vilka texter som eleverna skulle känna till. Dessa texter bildade en gemensam plattform, en så kallad kanon, som utgjorde den kulturella basen i utbildning och bildning. Grunden för allt detta? Läsning!

Genom att läsa – skön- och facklitteratur, böcker och tidningar, digitalt och analogt – skaffar vi oss kunskap. Och kunskap är makt, makt att se och förstå det egna livet, världen utanför ”filterbubblorna”, världen utanför den egna gruppen. Kunskap leder till tolerans.

Bildning är ett av många idag föraktat ord, men den som genom att läsa och förstå skaffar sig kunskaper och gemensamma referensramar med andra, utanför den egna gruppen, det egna samhället, får också möjlighet att ta del av andras tankar och erfarenheter. Bildning skapar vidsyn.

Biblioteket är just den samhällsinstitution som ska verka för kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteket ska också främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning samt kulturell verksamhet och ska vara tillgängligt för alla medborgare. Biblioteken spelar en viktig roll i ett demokratiskt samhälle och bidrar till att säkra en fri och öppen tillgång till information för alla, stadgar Bibliotekslagen.

Vi vill värna det för alla – oberoende av bostadsort, kön, ålder, etnicitet och ekonomiska förutsättningar – öppna kulturklimat som erbjuds i välutrustade bibliotek där möten uppstår med dem vi aldrig anat existerade, med böcker vi inte visste att vi behövde, med föreläsningar om sådant vi inte hade en aning om och inte visste att det är nyttigt att känna till. Och det är här, i det öppna välutrustade biblioteket som vi kan lära oss att fördjupa läsningen – inte bara ”blädderläsa” enklare texter utan stanna upp och ge plats för det eftertänksamma läsandet. Läsning handlar om att tänka med någon annans tankar.

Styrelsen för Gävle Biblioteks Vänner

Elisabeth Björklund, ordf., Håkan Attius, v. ordf.

Ledamöterna Lena Ödeen, Gun Lundberg, Weste Westeson, Brita Sjögren-Larsson

Mer läsning

Annons