Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bygg bibliotek på Strömvallen

/

DEBATT: Tomas Attorps fortsätter biblioteksdebatten och har ett konkret förslag – res till Finland för inspiration.

Annons

Gävle Biblioteks Vänner har förstås rätt i att en satsning på ett nytt bibliotek/kulturhus bör räknas som en investering. Den intresserade kan ta del av Martin Karlssons och Sofia Zeres studie 2011 ”Monetära och katalytiska effekter av Uppsala Konsert & Kongress”. I artikeln i GD 28/1 betonas biblioteks betydelse som arena för bland annat en förbättrad integration. En stad med vital och mångsidig kultur blir mer attraktiv för dess invånare, för besökare och för personer som överväger att flytta till staden. Men kultur är mer än så. Kultur är en förutsättning för ett meningsfullt och fullvärdigt liv. Gävle behöver ett nytt stadsbibliotek. Frågan är var det ska byggas.

Läs mer: Gävle Biblioteks Vänner debattartikel

Bibliotekets vänner betonar vikten av att ett nytt bibliotek ska ligga centralt. Men allt kan inte ligga vid Stortorget eller Slottstorget. I städer som Stockholm och Norrköping är stadsbiblioteket inte lokaliserat till affärscentrum. Trafik- och miljöhänsyn kan tala för en spridning av institutioner och myndigheter. Gävle har livaktig köpenskap längs Södra Kungsgatan. Teatrarna ligger en bit norrut. Den nya stadsdelen Gävle Strand markerar en strävan mot havet i öster. Utbildning och kultur har etablerat sig i en västlig arm med Heliga Trefaldighets Kyrka, Konserthuset, Silvanum, Soldatkyrkan och Högskolan. Sedan fotbollen flyttat från Strömvallen finns plötsligt mark för ytterligare kulturella satsningar. (Den idrottsintresserade hävdar naturligtvis att sport också är kultur.) När Gävle Strand är färdigbyggt, talar mycket för att staden kommer att expandera västerut.

Jag menar att Strömvallen borde vara en utmärkt plats för ett nytt Stadsbibliotek. En god förebild finns i östra Finland, i Kuhmo med 9 000 invånare. Här ligger ett imponerande och ändamålsenligt bibliotek vid forsen Pajakkakoski på ett avstånd från affärscentrum som ungefär motsvarar sträckan mellan Stortorget och Strömvallen. Då min hustru och jag i somras besökte den världsberömda kammarmusikfestivalen i Kuhmo, häpnade vi över detta underbara bibliotek. Hur hade den lilla kommunen haft råd med denna överdådiga satsning? Djärv finsk arkitektur, luftig med mycket glas och ljus, spännande konstnärlig utsmyckning och utsikt över forsen. (Inte mindre imponerad blev jag av tillgången på litteratur på svenska i denna helt finsktalande bygd. I hyllorna stod sju romaner av Ivar Lo-Johansson!) Bodde jag i Kuhmo, vet jag var jag skulle tillbringa mycket av min tid

I diskussionen om framtida användning av Strömvallen har det talats om att bygga bostäder. I gällande översiktsplan är Strömvallen verksamhetsområde. Att bygga bostäder där skulle strida mot hur området mellan Konserthuset och Regementsparken använts sedan länge. Flera politiker har reagerat mot planerna på bostäder. Helene Åkerlind, numera kommunstyrelsens vice ordförande, uttalade i höstas: ”Det kanske inte är rätt lösning att bygga bostäder på Strömvallen om vi vill att centrum ska breda ut sig och bli mer levande” (GD 29 oktober). Miljöpartiets tidigare kommunalråd Roger Persson menade att ”Strömvallen är ett erkänt historiskt område för många Gävlebor” och tyckte att bostäder i första hand ska byggas på mindre kontroversiella områden (GD 30 oktober). Förvisso behövs det bostäder men mark härför borde finnas på annat håll.

Kommunen har nu fått en unik chans att bygga ett nytt Stadsbibliotek på mark med underbara omgivningar. När kommer den möjligheten åter? Ingen kan förneka att Konserthuset fått bästa tänkbara placering. Kombinationen kultur och rinnande vatten är ett oslagbart koncept. Biblioteket bör byggas på den del av Strömvallen som vetter mot Gavleån. Om så är möjligt, byggs gång- och cykelväg längs Gavleån södra sida. Strömvallens fasad mot Kungsbäcksvägen bevaras och bör efter ombyggnad kunna hysa till exempel kommunal administration. Mellan fasaden och biblioteket anläggs parkeringsplats. Bilburna skulle kunna nå biblioteket betydligt enklare än vad som nu är fallet. Parkeringsplatsen skulle kunna utnyttjas även av besökare av Konserthuset då parkeringsmöjligheterna där är otillräckliga. Busslinjer trafikerar närbelägna gator.

Såsom boende nära Högskolan är jag en flitig besökare av dess nya bibliotek, där jag läser tidningar och lånar böcker. Hur hjälpsam personalen på Stadsbiblioteket än är, kan jag inte förneka att jag dras till Högskolans bibliotek – gott om plats, ljus och välkomnade miljö och grönskande omgivningar. För att ett nytt bibliotek ska attrahera besökare är det av avgörande betydelse att både den yttre och den inre miljön är tilltalande.

Mitt förslag är inte invändningsfritt, få förslag är det. En nackdel kan vara att Högskolans bibliotek och ett bibliotek på Strömvallen skulle hamna ganska nära varandra. Men då bör man betänka att de skulle vända sig till olika avnämare och att de kan stödja varandra. Vanans makt är en annan faktor. Många vill säkert att Stadsbiblioteket ska ligga på den plats där det ligger. Fast då är risken stor att man som hemmablind inte ser fördelarna med en annan lösning.

Ett Stadsbibliotek på Strömvallen skulle medföra synergieffekter med annan kulturverksamhet, kanske främst i förhållande till Konserthuset. Alla är i dag tacksamma för att Högskolan flyttade till Kungsbäck och inte till Alderholmen. Det kan vara svårt att förutse markbehovet framöver. Stadsbibliotek eller Kulturhus? Strömvallen erbjuder andra möjlighet till expansion än centrum. Den socialdemokratiska kommunledningen rodde sent omsider frågan om ett nytt konserthus i hamn. Alliansen skulle kunna gå till historien som den som såg till att Gävle äntligen fick ett nytt efterlängtat bibliotek, värdigt stadens storlek och kulturambitioner. Till kultur- och fritidsnämnden samt kulturförvaltningen säger jag: Res till Kuhmo och låt er inspireras av finsk arkitektur och framtidstro!

*

Missa inte de senaste recensionerna och krönikorna från GD Kultur. Ladda ner Gefle Dagblads nya app här, till Iphone eller till Android!

Läs mer: Hitta alla artiklar från Kultur här

Läs mer: Missa inte det senaste – följ GD Kultur på Facebook

Mer läsning

Annons